Jobba med oss

Vi är Tekniska Verken. Vi leder och utvecklar arbetet inom energi, miljö, samhällsservice och teknisk infrastruktur. Vi jobbar för ett attraktivt Kiruna. Långsiktigt, smart och hållbart med stolthet, visioner och innovationer.

Söker du ett framtidsjobb? Vi är alltid intresserade av att rekrytera rätt medarbetare för viktiga jobb och utvecklande utmaningar. Det kan vara du. Just nu är vi med och bygger ett nytt stad. Vill du veta mer? Hör av dig, så kan vi prata om stadsomvandling och nya möjligheter.

Här hittar du våra lediga tjänster

Ansvarsfulla, kompetenta, effektiva och stolta

Det är värdeorden som vi strävar att leva upp till. Vi har målmedvetet jobbat för att utveckla vår företagskultur genom att arbeta med vår värdegrund och våra värdeord.

Vi kan med stolthet se tydliga tecken på att arbetet gett resultat. Vi har en ökad trivsel inom företaget, vi känner ett ökat förtroende från våra kunder och vi är en allt mer attraktiv arbetsgivare. Vill du vara med och fortsätta utveckla Tekniska Verken mot någonting riktigt långsiktigt och hållbart? Hör av dig till oss.

Gör gärna en intresseanmälan i vårt rekryteringssystem. Därigenom kan våra rekryterare hitta dig när lediga tjänster uppstår inom Tekniska Verken.

Kiruna och Tekniska Verken går en spännande framtid till mötes. Den stora stadsomvandlingen och den positiva utvecklingen innebär utökade uppdrag och en intressant framtid för hela företaget. Det är en av anledningarna till att vi kan erbjuda spännande uppdrag i ett framtidsföretag som sätter den mänskliga resursen i fokus och känner betydelsen av frisk personal med en givande fritid. Våra drivkrafter är en positiv utveckling inom energi, miljö och samhällsservice.

Lediga tjänster i vårt rekryteringssystem

Tekniska Verkens lediga tjänster annonseras i vårt rekryteringssystem. Lämnade personuppgifter kommer att registreras och behandlas enl. § 10 personuppgiftslagen (PUL). Inom Tekniska Verken finns många olika yrken, vi arbetar aktivt med att vara en attraktiv arbetsgivare där man känner arbetsglädje och kan påverka sitt arbete. Vi eftersträvar en god arbetsmiljö för våra anställda och vi jobbar aktivt med hälsofrågor. Idrott, motion och friluftsliv uppmuntras och sedan hösten 2005 är vi hälsodiplomerade av Korpen.

Nyheter

Anbud fordon och materiel

Följande objekt är till salu

Läs mer
  • Information öppettider under jul och nyårshelgerna

  • Sortera rätt i juletider

  • Allmänhetens åkning under jul och nyår