Miljöpolicy

Koncernen Tekniska Verken i Kiruna AB är en av de ledande aktörerna i regionen inom  energi, miljö och samhällsservice. Inom Kiruna kommun har vi en viktig och drivande  roll i utvecklingen av det hållbara samhället.

Vi ska utgöra en förebild för företag, organisationer och kommunmedborgare samt verka engagerande och intresseskapande för skolelever och ungdomar. Vi ska genom egen handling och påverkan på samhället bidra till minskad belastning på klimat och miljö.

Genom systematiskt och strukturerat miljöarbete med miljöaspekterna i fokus strävar hela koncernen mot gemensamma mål. All personal känner till sin roll och att värna om miljön är en självklar och naturlig del av det dagliga arbetet.

Lagar och andra kravs efterlevs. Ordning och reda samt ständiga förbättringar präglar verksamheten. Resursanvändande och utsläpp till luft, mark och vatten ska alltid minimeras genom förebyggande arbete.

En verksamhet med så låg miljöbelastning som möjligt ska efterlämnas till kommande generationer. Genom kunskap och medvetenhet förverkligar vi därmed en långsiktigt hållbar framtid.

Vi ska bedriva vårt miljöarbete med affärsmässighet, engagemang, målinriktning och alltid se miljöarbetet som en möjlighet.

Kiruna 2017
Jan Fjordell, VD

Nyheter

Lördagsöppet på ÅVC den 25 maj

Passa på att besöka ÅVC i Kiruna och Vittangi på lördag den 25 maj.

Läs mer
  • Vårvatten

  • Anbudsförsäljning smörjutrustning

  • Ledningsarbete i Luossajärvi