Nyheter

Lördagsöppet på ÅVC den 25 maj

Passa på att besöka ÅVC i Kiruna och Vittangi på lördag den 25 maj.

Läs mer

Vårvatten

Snösmältningen är i full gång i fjällen. Vinterns snö, i myrmark och på fjäll, smälter till vatten som rinner över och genom marken ned till dalgångar och vattendrag. På vägen drar det med sig massa små partiklar och ämnen so...

Läs mer

Anbudsförsäljning smörjutrustning

Tekniska Verken säljer begagnad smörj­utrustning. Bland annat tryckluftsdrivna fett- och oljepumpar, handpumpar för fettfat, fyra kapslade slangvindor, reduceringsregulatorer och fatställ för uppsamling av spillolja.

Läs mer

Ledningsarbete i Luossajärvi

Under vecka 18-19 utförs arbete på Luossajärvis is. En sjöledning för ett bräddningsavlopp kommer att anläggas och i samband med arbetet sågas en 200 meter lång isränna upp.

Läs mer

Begränsade öppettider

Kiruna Återvinningscentral och Kiruna Avfallsanläggning har begränsade öppettider under påsk och valborg.

Läs mer

Påsköppet i Luossabacken

Läs mer

Ny markbädd i Parakka

Se upp! Arbetsområde med isvak på älven i Parakka.

Läs mer

Matavfallskärl till dig

Nu pågår utdelningen av matavfallskärl till dig som bor i villa inom Kiruna C.

Läs mer

Earth Hour lördag 30 mars

Earth Hour - släck ljuset för en ljusare framtid!

Läs mer

Världsvattendagen 2019

Världsvattendagen sker varje år den 22 mars. Målet är att lyfta fram frågor som rör vatten – i alla dess former. Dagen startades på initiativ av FN:s generalförsamling 1992 och har sedan dess lyft fram olika problem och teman...

Läs mer