Nyheter

Anbudsförsäljning fordon och verkstadspress

Följande produkter säljes via anbud:

Läs mer

Fjärrvärmetaxan i Kiruna och Vittangi justeras upp med fem procent

2013 genomförde Tekniska Verken den senaste höjningen av fjärrvärmepriset och 2016 sänktes priset med två procent. Till 2019 behöver dock priset justeras eftersom kostnadsprisindex (KPI) går upp och Tekniska Verkens övriga ko...

Läs mer

Telefonväxeln ur funktion

UPPDATERING kl 13:30 Telefonväxeln är nu åter i bruk.

Läs mer

Kabelbrott medför problem med gatubelysningen

Ända sedan gatubelysningen tändes i mitten av augusti har Tekniska Verken haft stora bekymmer med gatubelysningen i centrala Kiruna. Anledningen är ett flertal avgrävda kablar, något som påverkar driften av belysningen.

Läs mer

Luossabacken

Arbete pågår för fullt i Luossabacken och framkomligheten är begränsad.

Läs mer

Sommarens arbeten kring Malmvägen

Nya Kiruna växer fram och det kan bli lite stökigt under tiden arbete pågår - Men det blir fint sedan.

Läs mer

Nytt om dina personuppgifter

GDPR (General Data Protection Regulation) trädde i kraft den 25 maj 2018 och ersätter den svenska personuppgiftslagen. Mycket är sig likt men kraven på hur företag behandlar dina personuppgifter har blivit hårdare.

Läs mer

Sommarens öppettider

De flesta av våra verksamheter har öppet som vanligt under sommaren. Kundtjänst har dock lunchstängt mellan 12:00-13:00.

Läs mer

Fjärrvärmeavbrott Kyrkogatan Skyttegatan Thulegatan

Läs mer

Strömavbrott på värmeverket

På grund av ett strömavbrott som berör delar av centrala Kiruna påverkas fjärrvärmeleveransen.

Läs mer