Inbjudan till workshop om ny avfallsplan

Var med och skapa framtidens avfallshantering

Arbetet med ny avfallsplan pågår med syfte att staka ut inriktning och fastställa mål för en långsiktigt hållbar avfallshantering i Kiruna kommun. Avfallsplanen kommer innehålla mål för närmaste åren och aktiviteter för att uppfylla målen.

Vi vill därför höra dina synpunkter och tankar om avfallshanteringen. Hur kan avfallshanteringen utvecklas för att bli långsiktigt hållbar och där avfallet tas tillvara som en resurs genom återanvändning och återvinning?

Vid workshopen ges du möjlighet att diskutera avfallshanteringen ur ditt perspektiv, diskutera förslag på målområden och aktiviteter och vara med och påverka utvecklingen av avfallshanteringen.

På workshopen får du också veta mer om:
• Arbetet med avfallshantering i kommunen
• Avfallsplanering och miljömål nationellt och i andra kommuner
• Arbetet med ny avfallsplan
• Tänkbara förändringar av avfallshanteringen i Kiruna kommun de kommande åren

När: Tisdag 24 april
Tid: 13.00 – 16.00
Plats: Lars Janssonsalen, Folkets hus

Anmälan: Senast 16 april till:
Alexander Brobäck-Nyrén, renhållningsingenjör Tekniska Verken, tel: 0980-706 79, e-post: alexander.broback-nyren@tvab.kiruna.se

Varmt välkommen!

PROGRAM

13.00 - 13.10 Inledning
Bakgrund och syfte. Vad är en avfallsplan?

13.10 - 13.45 Nuläge och omvärld
Nuvarande avfallshantering i Kiruna
Grund för framtagande av mål - nationella mål och riktlinjer, mål i andra kommuners avfallsplaner m.m.

13.45 - 14.15 Tänkbara målområden, mål och aktiviteter i ny avfallsplan

14.30 - 14.45 Mingel och utställning av tänkbara målområden.
Fika och kaffe

14.45 - 15.45 Gruppdiskussion
1. Vad tycker du om avfallshanteringen i Kiruna kommun?
2. Vad tycker du om målområdena och målen för avfallshanteringen som presenterats?
3. Vad tycker du om de aktiviteter som föreslås för att nå de tänkbara målen? Saknas något? Hur kan du bidra för att nå målen?
4. Vilka tjänster ser du behov av inom avfallshanteringen i kommunen? 

15.45 - 16.00 Avslutning
Summering av gruppdiskussionerna. Plan för fortsatt arbete.

Nyheter

Anbud fordon och materiel

Följande objekt är till salu

Läs mer
  • Information öppettider under jul och nyårshelgerna

  • Sortera rätt i juletider

  • Allmänhetens åkning under jul och nyår