Fjärrvärmetaxan i Kiruna och Vittangi justeras upp med fem procent

2013 genomförde Tekniska Verken den senaste höjningen av fjärrvärmepriset och 2016 sänktes priset med två procent. Till 2019 behöver dock priset justeras eftersom kostnadsprisindex (KPI) går upp och Tekniska Verkens övriga kostnader stiger.

Vi är ett företag ägt av alla Kirunabor och vårt uppdrag är att leverera så bra samhällsnytta som möjligt till alla i kommunen. Vi anpassar priset på fjärrvärme efter våra kostnader även om vi har som mål att hålla alla priser så låga som möjligt.

Senaste höjningen av fjärrvärmepriset gjordes för fem år sedan och tvärtemot vad många andra energileverantörer gjorde så sänkte Tekniska Verken priset med två procent 2016.

Som en effekt av den allmänna kostnadsökningen och nya styrmedel så tvingas vi nu höja fjärrvärmepriset med fem procent från och med 1 januari 2019. Tekniska Verken fortsätter självklart arbetet med att ständigt förbättra vår verksamhet för att leverera så bra samhällsnytta som möjligt till en så låg kostnad som möjligt.

Nyheter

Lördagsöppet på ÅVC den 25 maj

Passa på att besöka ÅVC i Kiruna och Vittangi på lördag den 25 maj.

Läs mer
  • Vårvatten

  • Anbudsförsäljning smörjutrustning

  • Ledningsarbete i Luossajärvi