Information om lekplats i Luossavaaraparken

Tekniska Verken utför på uppdrag av Kiruna kommun arbetet med att genomföra det antagna (2012-11-05) Lekplatsprogrammet.

http://www.kiruna.se/contentassets/dc41cb2b38564675bc1fce4286372a2e/bilaga-centrum-inkl-tuolluvaara.pdf

Gällande lekplatsen i Luossavaara har samrådsmöte skett den 6/4 2017, i Stadshuset.

Samrådsmötet har annonserat i annonsbladet samt på Tekniska Verkens hemsida www.tekniskaverkenikiruna.se. Inga deltagare kom på samrådsmötet.

Gällande lekplatsen i Luossaparken har beslut om avveckling samt anläggande av grillplats tagits i Kommunstyrelsen, KS 2016-08-29 § 199.

Ett antal yttranden har inkommit och projektet beslutar att inte utföra några åtgärder under år 2018 gällande avvecklingen av lekplatsen/anläggandet av grillplats.

Projektet kommer skicka ut ny information om projektet återupptas eller andra förändringar sker.

 

 

Nyheter

Sommarens arbeten kring Malmvägen

Nya Kiruna växer fram och det kan bli lite stökigt under tiden arbete pågår - Men det blir fint sedan.

Läs mer
  • Nytt om dina personuppgifter

  • Sommarens öppettider

  • Fjärrvärmeavbrott Kyrkogatan Skyttegatan Thulegatan