Information om lekplats i Luossavaaraparken

Tekniska Verken utför på uppdrag av Kiruna kommun arbetet med att genomföra det antagna (2012-11-05) Lekplatsprogrammet.

http://www.kiruna.se/contentassets/dc41cb2b38564675bc1fce4286372a2e/bilaga-centrum-inkl-tuolluvaara.pdf

Gällande lekplatsen i Luossavaara har samrådsmöte skett den 6/4 2017, i Stadshuset.

Samrådsmötet har annonserat i annonsbladet samt på Tekniska Verkens hemsida www.tekniskaverkenikiruna.se. Inga deltagare kom på samrådsmötet.

Gällande lekplatsen i Luossaparken har beslut om avveckling samt anläggande av grillplats tagits i Kommunstyrelsen, KS 2016-08-29 § 199.

Ett antal yttranden har inkommit och projektet beslutar att inte utföra några åtgärder under år 2018 gällande avvecklingen av lekplatsen/anläggandet av grillplats.

Projektet kommer skicka ut ny information om projektet återupptas eller andra förändringar sker.

 

 

Nyheter

Telefonväxeln ur funktion

UPPDATERING kl 13:30 Telefonväxeln är nu åter i bruk.

Läs mer
  • Kabelbrott medför problem med gatubelysningen

  • Luossabacken

  • Sommarens arbeten kring Malmvägen