Tekniktävling för ungdomar

Unga i åldern 12-19 år i Kiruna kommun har nu chansen att delta i tävlingen Teknikutveckling för ett hållbart och inkluderande nytt Kiruna.

Alla tävlande får på valfritt sätt illustrera tankar och idéer kring ämnet. Deltagare kan vara
enskilda, skolklasser eller spontana grupper. Bidragen ska medverka till att skapa ett attraktivt och inkluderande nytt Kiruna. Projektet är ett samarbete mellan Kiruna Sustainability Center, Tekniska Verken, Kiruna Kommun, Vinnova, Kirunabostäder och Kirunabo Social Innovation LAB.

Bidragen ska vara inlämnade till ungdomskonsulent Annelie Taavola senast 31 maj 2018 via email annelie.taavola@kiruna.se

Här kan du läsa mer om projektet.

Nyheter

Tekniktävling för ungdomar

Unga i åldern 12-19 år i Kiruna kommun har nu chansen att delta i tävlingen Teknikutveckling för ett hållbart och inkluderande nytt Kiruna.

Läs mer
  • Kom och träffa oss på öppet hus i stadshuset!

  • Ett lyft för Kirunas fritidsanläggningar

  • Anbudsförsäljning fordon