Ledningsarbete i Luossajärvi

Under vecka 18-19 utförs arbete på Luossajärvis is. En sjöledning för ett bräddningsavlopp kommer att anläggas och i samband med arbetet sågas en 200 meter lång isränna upp.

Isrännan kommer att markeras med risruskor och flaggspel. Iakttag ändå stor försiktighet om du vistas på Luossajärvis is eller i närheten av arbetsområdet. 

Observera att tillträde till arbetsområde är förbjudet.
Respektera befintliga avspärrningar!

Nyheter

Lördagsöppet på ÅVC den 25 maj

Passa på att besöka ÅVC i Kiruna och Vittangi på lördag den 25 maj.

Läs mer
  • Vårvatten

  • Anbudsförsäljning smörjutrustning

  • Ledningsarbete i Luossajärvi