Luossabacken

Arbete pågår för fullt i Luossabacken och framkomligheten är begränsad.

Tekniska Verken och Kiruna kommun bygger för fullt i Luossabacken. Bland annat byggs en ny stollift, nya rörledningar för konstsnö och en ny linje med belysning.

Under veckan påverkar anläggningsarbetena dig som besöker backen lite extra och begränsad framkomlighet råder. En returledning för snökanonsystemet dras tvärs över berget från barnbacken till tävlingsbacken vilket medför ett stort och 2 till 4 meter djupt schakt. Arbetsområdet ska inte passeras! Under tiden arbete på...går hänvisar vi till tävlingsbacken och parken som kan nyttjas för höstträning, motion och för dig som vill ta dig upp på toppen. 

Respektera alla avspärrningar, vistas inte inom arbetsområdet och se upp!

 

Foto: Tekniska Verken, personal Luossabacken

Nyheter

Anbudsförsäljning fordon och verkstadspress

Följande produkter säljes via anbud:

Läs mer
  • Fjärrvärmetaxan i Kiruna och Vittangi justeras upp med fem procent

  • Telefonväxeln ur funktion

  • Kabelbrott medför problem med gatubelysningen