Nyheter kring vår fakturering

På grund av ett systembyte för debitering så har våra fakturor delvis nytt utseende. Samtidigt har Tekniska Verken bytt bank och har därför endast bankgiro.

För dig som fjärrvärmekund innebär det:

  • Nytt kundnummer
  • Anläggningsnummer
  • Bankgironummer för inbetalning

Kontrollera att du betalar din faktura till det nya bankgironumret och att du använder rätt OCR-nummer.
Observera att betalningsmottagare är Kiruna Kraft AB – en del av Tekniska Verken.

Fakturan för vatten, avlopp, renhållning och Gironet är oförändrad, förutom att den endast kan betalas till bankgiro.

Autogiro

På grund av systembyte har vi problem med autogirobetalningar. Arbete pågår för att lösa de tekniska problemen. 

 

Nyheter

Ny fjärrvärmetaxa för näringsfastigheter

Från och med den 1 september 2019 införs en ny taxa för fjärrvärme. Det blir en rättvis och hållbar fjärrvärmetaxa som ersätter den ni har idag. Taxan kommer att baseras på er energiförbrukning och effektuttag. Nyheten är att...

Läs mer
  • Fel på fjärrvärmefakturor

  • Hylla din toa - idag är det världstoalettdagen!

  • Anbudsförsäljning fordon och verkstadspress