Sommarens arbeten kring Malmvägen

Nya Kiruna växer fram och det kan bli lite stökigt under tiden arbete pågår - Men det blir fint sedan.

Tekniska Verken utför på uppdrag av Kiruna kommun:

Under sommaren pågår bygg- och anläggningsarbeten på och vid Malmvägen som kommer påverka framkomligheten under hela sommaren. Vi rekommenderar att ni väljer andra färdvägar och undviker Malmvägen i möjligaste mån för att underlätta trafiksituationen. Vi ber om överseende för de besvär som detta kan orsaka. Visa hänsyn i trafiken!


PÅGÅENDE PROJEKT I NYA KIRUNA CENTRUM

  • Malmvägen asfalteras, får belysning och busshållplatser byggs.Gång- och cykelvägen i anslutning asfalteras och grönytor färdigställs.
  • Parkeringsplatser byggs i anslutning till stadshuset.
  • Dagvattenparken färdigställs med bland annat plantering av växter.
  • Nya huvudledning och anslutningar i väster mot skjutbaneområdet.
  • Saneringsarbeten pågår.
  • Stadstorget Etapp 1 växer fram.

Nyheter

Anbudsförsäljning fordon och verkstadspress

Följande produkter säljes via anbud:

Läs mer
  • Fjärrvärmetaxan i Kiruna och Vittangi justeras upp med fem procent

  • Telefonväxeln ur funktion

  • Kabelbrott medför problem med gatubelysningen