Hylla din toa - idag är det världstoalettdagen!

Världstoalettdagen instiftades av World Toilet Organization 2001 och är sedan 2014 en officiell FN-dag. Organisationen vill uppmärksamma den globala sanitetskris som det innebär när en tredjedel av världens befolkning saknar tillgång till toalett.

Den 19 november är det FN:s internationella världstoalettdag då sanitetsproblem uppmärksammas runtom i världen. I Sverige har alla hushåll tillgång till både toaletter och rent vatten men vi är inte tillräckligt bra på att ta hand om vårt vatten. Vi spolar ner tonvis med skräp i avloppet och dessutom spolar mängder kemikalier ner varje år. Vi måste sluta med det och tänka på miljön. Spola bara ner kiss, bajs och toalettpapper – inget annat!

Se till att alltid ha en papperskorg på toaletten där hushållspapper, våtservetter, tops och annat skräp kan slängas.

Reningsverken tar inte vilken skit som helst – tänk dig för innan du spolar!

Vad ska spolas ner i toaletten?

- Kiss, bajs och toalettpapper är det enda som ska spolas ner i toaletten.

Vad ska inte spolas ner?

- Allt annat.

Vad spelar det för roll om jag spolar ner en tops?

- Din tops bidrar till ett gigantiskt skräpberg. Tillsammans spolar vi ner 10 000 ton skräp varje år trots att 9 av 10 svenskar tycker att skräp i toaletten är oacceptabelt enligt en undersökning Svenskt Vatten gjort med Sifo. Den största anledningen till att det slängs skräp i toaletten är för att man inte orkar göra rätt. Lösningen är enkel: ha alltid en papperskorg på toaletten.

Kan ni inte bara ta hand om skräpet som spolas ner?

- Det tar mycket energi och resurser i anspråk att hantera allt skräp. Det är inte heller så enkelt som att bara plocka upp skräpet ur vattnet. Innan skräpet ens når avloppsreningsverket kan det orsaka stopp i ledningsnät och pumpar. Skräpet kan även förstöra eller stoppa reningen av avloppsvattnet och därmed bidra med betydligt mer föroreningar. Allt detta skulle kunna undvikas om alla slängde sin tops i en papperskorg i stället för i toaletten.

Vad gäller den ständigt växande mängd kemikaler som spolas ner i toaletten, från hygienprodukter och rengöringsmedel till läkemedelsrester så är våra avloppsreningsverk inte byggda för att hantera dessa. Trots det renas vattnet från en hel del kemikaler, men en hel del hamnar i naturen och kan på vägen dit även störa den avancerade reningsprocessen som finns i avloppsreningsverken.

#världstoalettdagen

#slutafulspola

#barakissbajsochtoalettpapper

Nyheter

Lördagsöppet på ÅVC den 25 maj

Passa på att besöka ÅVC i Kiruna och Vittangi på lördag den 25 maj.

Läs mer
  • Vårvatten

  • Anbudsförsäljning smörjutrustning

  • Ledningsarbete i Luossajärvi