Pressmeddelanden

Vattnets värde och Torne älvs betydelse för oss

Tekniska Verken bjuder i samarbete med Svenskt vatten in till en paneldiskussion medVattenambassadören och naturfotografen Mattias Klum. Vattnets värde och Torne älv som vattentäkt är fokus för diskussionen. Varmt välkommen!

Läs mer

Pressmeddelande brand KAA

Branden på Kiruna avfallsanläggning är släckt. Det innebär att rökutvecklingen från och med nu är minimal. Eftersom det fortsätter att brinna under det övertäckta avfallet kan det komma mindre mängd rök från anläggningen. Det...

Läs mer