Sponsring

Är ni en klubb, en förening eller någonting annat intressant med hemvist i Kiruna kommun? Drivs ni av någonting? Gör ni nytta? Har ni roligt? Aktiverar ni barn och ungdomar? Får ni dem att tro på sig själva? Får ni dem att kämpa för någonting? Bra. Då är ni en del av framtidens Kiruna.

Här kan er förening eller klubb ansöka om sponsring. Vi sponsrar barn- och ungdomsverksamheter inom idrott och kultur eller till aktiviteter som bidrar till Kiruna kommuns utveckling och attraktion. Vi ser sponsring som en långsiktig, smart och hållbar investering. Välkommen med din ansökan!

Urval och utdelning av sponsring sker två gånger om året.
Sista ansökningsdag är 31 mars respektive 31 oktober.

Mer information om urvalskriterier och sponsringsbelopp finns i vår sponsringspolicy.

Tips!

Läs sponsringspolicyn noggrant innan ni lämnar in ansökan så ökar era chanser att skriva en bra ansökan och få tilldelning.

Gör så här:

  1. Ta del av vår sponsringpolicy
  2. Fyll i PDF-formuläret ansökan om sponsring och spara det som ett pdf-dokument på din dator
  3. Bifoga dokumentet med din ansökan och skicka det till sponsring@tvab.kiruna.se

Vi kommer att gå igenom din ansökan efter sista ansökningsdagen för urval och sponsringsutdelning. De som tilldelas sponsring kommer kontaktas direkt av oss.

Observera att Tekniska Verken inte sponsrar direkt till eller via enskilda personer.

Nyheter

Världsvattendagen 2019

Världsvattendagen sker varje år den 22 mars. Målet är att lyfta fram frågor som rör vatten – i alla dess former. Dagen startades på initiativ av FN:s generalförsamling 1992 och har sedan dess lyft fram olika problem och teman...

Läs mer
  • Sportlovsöppet i Luossabacken

  • Nu värms även reningsverket av vår egen fjärrvärme

  • Malmvägen stängs från 4 mars