Vägar

Tekniska Verken ansvarar för drift och underhåll av kommunal infrastruktur. Att ansvara för skötsel av Kirunas vägar handlar mycket om snöröjning. Efter snöröjningen kommer vårhyvlingen. När vägar och gångbanor har tinat fram sopar vi och tar hand om allt grus och all sand som använts för att bekämpa halka under vintern.

För att hålla Kiruna framkomligt kan snöröjningen ibland påbörjas tidigt på morgonen. Den får påbörjas klockan 04:00, men för att upprätthålla viktiga samhällsfunktioner och kommunikationsleder kan snöröjningen ibland inledas redan 03:00. Vi ber alla ha förståelse och överseende.

Vid plogning röjs inga infarter och fastighetsägare har ansvar för renhållning av gångbana utanför fastigheten. Läs mer om fastighetsägarens ansvar för gångbanerenhållning.

Här kan du läsa om snöröjning i Kiruna kommun, exempelvis prioriterade områden för snöröjning och halkbekämpning, när snöröjningen startar och hur länge det får ta.

Datumparkering

Det är viktigt att vara uppmärksam på och respektera datumparkering och parkeringsförbud. Reglerna finns till för att möjliggöra snöröjning och hålla Kirunas vägar framkomliga. Ett råd är att även tänka på soptunnornas placering vid hämtning i snöfall.

Här kan du läsa mer om datumparkering och vilka regler som gäller. Tack på förhand för visad hänsyn!

Frågor och felanmälningar till oss

Alla frågor och felanmälningar gällande snöröjningen hanteras av Kundservice.

Nyheter

Anbudsförsäljning fordon och verkstadspress

Följande produkter säljes via anbud:

Läs mer
  • Fjärrvärmetaxan i Kiruna och Vittangi justeras upp med fem procent

  • Telefonväxeln ur funktion

  • Kabelbrott medför problem med gatubelysningen