Matavfall

Från och med 1 januari 2019 kommer vi börja sortera ut matavfallet i Kiruna kommun. På denna sida kan du läsa mer om hur det fungerar, vad man ska tänka på samt ta del av aktuell information.

Kommunfullmäktige har beslutat att matrester, bananskal, kaffesump, frukt, grönt och annat organiskt avfall från och med 2019 inte får slängas i soppåsen. Matavfallet ska sorteras separat i en biologiskt nedbrytbar påse och sedan slängas i avsedda kärl.

Regeringens mål är att minst hälften av allt matavfall från hushåll, storkök, butiker och restauranger ska sorteras ut och behandlas biologiskt senast 2018. Det är hög tid att komma igång med den separata insamlingen av matavfall från småhus, flerbostadshus, verksamheter och företag – även i Kiruna kommun.

Idag sorterar 212 av Sveriges 290 kommuner ut matavfallet. I november 2017 fattades beslutet att införa obligatorisk separat insamling av matavfall i hela Kiruna kommun, med start 1 januari 2019.

Utbyggnaden är tänkt att ske etappvis och innan 2021 ska systemet vara fullt utbyggt. Det är därför dags att redan nu börja förbereda dig på att sortera ut ditt matavfall och fundera lite på vad du slänger i soppåsen. Matavfallet är nämligen fullt med energi som bör nyttjas. Genom att ta tillvara på matavfallet gör vi miljön en stor tjänst.

Matavfallet kommer åtminstone inledningsvis att transporteras till någon annan kommun och vår förhoppning är att kunna nyttja returtransporter. Givetvis måste alltid miljönyttan vägas in. Att transportera matavfallet är ingen fara eftersom utredningar som bland annat Avfall Sverige har gjort visar på att matavfall klarar långa avstånd utan att miljövinsten går förlorad.

Ungefär hälften av det som i dag slängs i soppåsen hör faktiskt inte hemma där. När du har sorterat ditt matavfall och lämnat alla förpackningar och tidningar till återvinningsstationen återstår endast en mindre del övrigt brännbart hushållsavfall.

Varför ska man egentligen sortera sitt matavfall?

Matavfallet innehåller energi som kan tas omhand genom rötning och bli till bland annat biogas som kan användas i exempelvis fordon. Det blir även till biogödsel som används vid odling. Om du sorterar ut matavfallet bidrar du till att förbättra miljön.

Varför är det så bra att sortera matavfallet?

  • Om allt matavfall i Sverige återvanns skulle det motsvara 100 miljoner liter bensin.
  • Varje bensin- eller dieselfordon som ersätts av ett biogasdrivet fordon innebär att klimatpåverkan minskar med cirka 90 procent.
  • Den potential att producera biogas som finns i Sverige idag, skulle kunna driva 900.000 miljöbilar.
  • Ett ton rötat matavfall kan driva en biogasbil 1250 km.
  • Om 70 procent av allt matavfall i Sverige samlades in och rötades skulle det kunna ersätta nästan 67 miljoner liter bensin. Det räcker till årsförbrukningen för drygt 56.000 bilar och skulle kunna minska utsläppen av koldioxid med 327.000 ton.
  • En bil som kör på biogas undviker 2800 kg koldioxidutsläpp per år jämfört med en bensindriven bil.

Nyheter

Nu värms även reningsverket av vår egen fjärrvärme

Sedan början av 2019 värms reningsverkets lokaler i Kiruna med fjärrvärme.

Läs mer
  • Malmvägen stängs från 4 mars

  • Anbudsförsäljning snöskoter

  • Möt vår fantastiska kundtjänst i stadshuset