Årets vägvisare 2017

Nu har alla klasser i årskurs 4-6 chansen att delta i tävlingen Årets vägvisare som arrangeras av Tekniska Verken. I årets tävling ska klasserna designa och bygga återvinningskärl som kan användas i hemmamiljö. I årets tävling delar vi ut flera priser. Tävlingen pågår mellan 16 januari och 14 mars 2017. Sista anmälningsdatum är 13 januari.

I Kiruna kommun är nästan hälften av innehållet i hushållssoporna material som borde återvinnas, som batterier, ljuskällor, tidningar och förpackningar av papper, plast och metall. Det material som inte återvinns påverkar mängden utsläpp från Kiruna Värmeverk och påverkar därför vår närmiljö. Genom att återvinna mer kan vi använda material som till exempel olja, träd och metall flera gånger. Förutom att sänka utsläppen från Kiruna Värmeverk hjälper vi alltså till med att hushålla med jordens resurser. Vi vill få fler kommuninvånare att återvinna mer! Därför arrangerar vi tävlingen Årets vägvisare som ger eleverna chansen att lära sig mer om återvinning och hållbarhet samt att skapa ett hållbart samhälle.

Tävling och utställning

Eleverna i årskurs 4-6 ska under tävlingsperioden designa och bygga prototyper till återvinningskärl som ska kunna användas i hemmamiljö. Kärlen ska vara funktionella och fungera i hemmamiljö. De ska ha hållbarhet i fokus. I kärlen ska det finnas plats för material som ska återvinnas samt farligt avfall. Design och prototyper kommer att delta i en utställning i Kiruna. Under utställningstiden kommer en jury från Tekniska Verken att bedöma och avgöra vilka klasser som är vinnare i tävlingen. Under utställningen kommer även publiken att ha chansen att rösta på sitt favoritbidrag. På Tekniska Verkens årsstämma den 29 mars presenteras vinnarna i tävlingen.

Vinster till flera pristagare

 • 1:a pris: 10 000 kronor
 • 2:a pris: 7 000 kr
 • 3:e pris: 5 000 kr
 • 4:e pris: 3 000
 • Publikens pris: fina återvinningskassar till klassrummet

Förutom priserna är vinsten ett mer hållbart samhälle och en stor kunskapsvinst för eleverna. De tävlande bidragen kommer också att vara input i projektet Kiruna Sustainability Center som drivs av Tekniska Verken för att bidra till ett hållbart och smart nytt Kiruna.

Juryns bedömning

Juryn består av medlemmar från Tekniska Verkens styrelse, Tekniska Verkens ledning och från projektet Kiruna Sustainability Center. Juryn kommer att bedöma kärlen utifrån hur väl de uppfyller uppdraget att samla olika materialslag, hur funktionella de är, hur väl de fungerar i hemmamiljö, kreativitet och hållbarhet. Den klass som lyckas bäst blir vinnare.

Anmäl din klass För att delta i tävlingen anmäler du din klass senast fredag 13 januari till e-post: info@tvab.kiruna.se. Märk mejlet Årets vägvisare 2017. Ange skola, klass, kontaktuppgifter till klasslärare och elevantal.

Tävlingsregler 

 • Anmälan senast fredag 13 januari 2017.
 • Minst tio deltagande klasser krävs.
 • Tävlingen pågår från 16 januari till 13 mars 2017.
 • Max fyra tävlingsbidrag per klass.
 • Tävlingsbidragen består av ritning och byggd prototyp. Prototypen byggs från grunden.
 • Tävlingsbidragen ska vara anonyma och får inte märkas med klassens eller elevers namn för att de ska vara anonyma vid utställningen och bedömningen. För att särskilja bidragen noteras klass och elevers namn vid inlämning av bidragen.
 • Inlämning av tävlingsbidrag sker i samband med avslutad tävling. Deltagande klasser får besked om plats och tid.
 • Inlämnade bidrag kan hämtas efter utställningen. Deltagande klasser får besked om plats och tid.
 • Vinnarna meddelas personligen och presenteras i samband med Tekniska Verkens årsstämma 29 mars 2017.

Kontakta oss på Tekniska Verken om du har frågor om tävlingen!

Åsa Haapasaari 0980 – 755 09 eller e-post asa.haapasaari@tvab.kiruna.se

Nyheter

Stora Biltvättarhelgen

Tvätta bilen rätt – i en biltvätt! Den 22-23 april är det Stora Biltvättarhelgen. Om du fultvättar och tvättar bilen på gatan rinner giftiga tungmetaller, oljerester och kemikalier rakt ut i naturen. Välj biltvätten istället ...

Läs mer
 • Högalidskolan nominerad till final i Future City

 • Öppettider på ÅVC under påsk

 • Påsk i Luossabacken