Fjärrvärme

Sänk kostnaden. Behåll värmen.

Fjärrvärme är en prisvärd, driftsäker och energismart uppvärmningsform. Med fjärrvärme värms både dina element och ditt vatten upp på ett skonsamt och ekomoniskt fördelaktigt sätt.

Inom avdelning Energi omvandlar vi framförallt avfall, torv och flis till värme och el för Kirunaborna. Fjärrvärmen levereras som hetvatten ut i fjärrvärmenätet fram till våra kunder, där det värmer upp vattnet i husets egna värmesystem. Drygt 90 procent av alla fastigheter och en tredjedel av Kirunas villor är anslutna till fjärrvärme.

Fjärrvärme är en miljövänlig och trygg värmekälla som du alltid kan lita på och är dessutom bra för inomhusmiljön. Den varken luktar eller låter och behöver sällan någon tillsyn eftersom tekniken är enkel och driftsäkerheten hög.

Fjärrvärme jatack