Renhållning

Tekniska Verken i Kiruna AB är ett modernt och flexibelt serviceföretag i avfalls- och återvinningsbranschen med många års erfarenhet av renhållningstjänster. Våra verksamhetsområden är hushåll, företag, industri, återvinning och farligt avfall. 

Det är Tekniska Verken i Kiruna AB, enhet Logistik, som på uppdrag åt Kiruna kommun har hand om insamling och transport av hushållsavfall. Vi strävar efter att ta hand om kirunabornas avfall så effektivt som möjligt, både för vår gemensamma miljö och för din ekonomi.  

Behöver du hjälp med ditt hushållsavfall och övriga avfall, kontakta oss!

Vi är miljöcertifierade enligt den internationella miljöstandarden ISO 14001:2004 sedan april 2003.