Stadsomvandling

Stadsomvandling


Tekniska Verken i Kiruna AB jobbar med stadsomvandlingen i gemensamma projekt tillsammans med bland annat Kiruna kommun och LKAB för att lösa den utmaning som det innebär. Det är en spännande utveckling för hela staden och i synnerhet för oss.

Det första som påverkas av sprickbildningen är ledningsnäten under mark det vill säga vatten och avlopp, belysning samt fjärrvärme. Vi arbetar aktivt med att anpassa infrastrukturen efter den avvecklingsfas som tagit fart i gruvstadsparken samtidigt som vi påbörjat arbetet för att skapa förutsättningar för samhällets utveckling i området. 

Stadsomvandlingsprocessen innebär för bolagets del planering av nya bostadsområden, ny infrastruktur och att hitta synergieffekter mellan flera olika infrastrukturer för att spara både pengar och miljö.