Upphandlingar

Upphandlingar

Tekniska Verken i Kiruna AB annonserar aktuella upphandlingar via Visma TendSign. Se här:  Aktuella upphandlingar

Om inget annat framgår i resp. upphandling (förfrågningsunderlag) så gäller att Tekniska Verken endast tar emot anbud elektroniskt via Visma Tendsign, www.tendsign.com

Det är kostnadsfritt att registrera sig i Visma TendSign och ett enkelt och smidigt sätt för dig som anbudsgivare att lämna anbudet.

I resp. upphandling (förfrågningsunderlag) framgår även sista dag för inlämnande av anbud. Anbud som inkommer efter avslutad anbudstid tas inte upp till prövning.

Välkommen med ditt anbud!