Upphandlingar

Upphandlingar


Tekniska Verken i Kiruna AB annonserar sina aktuella upphandlingar via Visma TendSign.

Våra upphandlingar hittar ni här:  Aktuella upphandlingar


Anbud

När du lämnar in anbud ska kuvertet alltid vara märkt med ”Anbud + Projektnamn”. Firmanamn, företagsnamn, logotype eller varumärke från anbudsgivaren bör inte synas på kuvertet som ska vara tillslutet.

Anbud via post sänds till:
Tekniska Verken i Kiruna AB
Inköp
981 85 Kiruna


Vill du lämna anbudet personligen eller med bud går det bra att göra det på Tekniska Verken i Kiruna ABs kontor på Värmeverket, Värmeverksvägen 12 i Kiruna.

Anbud måste lämnas in i tid, senast kl. 17.00 angiven anbudsdag.
Anbud som kommer in till Tekniska Verken i Kiruna AB efter avslutad anbudstid tas inte upp till prövning.