Upphandlingar

Upphandlingar


Tekniska Verken i Kiruna AB annonserar aktuella upphandlingar via Visma TendSign. Se här:  Aktuella upphandlingar

Vi ser gärna att anbud lämnas via Visma TendSign men det är fortfarande möjligt att skicka in anbud med post alternativt personligen eller med bud lämna det till oss.

Anbud
Kuvert med anbud som skickas med post alternativt personligen eller med bud lämnas till oss skall vara märkt enligt följande:

  • "Anbud+Projektnamn"
  • Firmanamn, företagsnamn, logotyp eller varumärke från anbudsgivaren bör ej synas på kuvertet
  • Kuvertet skall vara tillslutet

Anbud som skickas med post skall vara oss tillhanda senast vid anbudstidens utgång och skickas till:

Tekniska Verken i Kiruna AB
Projektledare/Kontaktperson
Värmeverksvägen 12
981 85 Kiruna

Anbud som lämnas personligen eller med bud lämnas senast kl 15.45 angiven anbudsdag till:

Tekniska Verken i Kiruna AB
Värmeverksvägen 12
981 85 Kiruna

Anbud som inkommer efter avslutad anbudstid tas inte upp till prövning.

Fr o m 2016-04-01 är det endast möjligt att lämna anbud via Visma TendSign. Det är kostnadsfritt att registrera sig i Visma TendSign och ett enkelt och smidigt sätt för anbudsgivaren att lämna anbudet. Se TendSigns webb.