Alla vinner på att återvinna

Bild

Bildtext (Ändras i inställningar och glöm inte alt-text)

Tekniska Verkens statistik för insamling av hushållsavfall visar glädjande siffror.

Mängden hushållsavfall som hämtas hemma hos våra kunder har minskat med nästan 17 procent under perioden januari-maj jämfört med förra året. Det motsvarar en minskning på hela 460 ton hushållsavfall.

– Restavfallet töms sedan 2020 var fjärde vecka och det tror vi är en bidragande orsak till att sorteringen har förbättrats och att hushållsavfallet har minskat bland våra kunder. Den rådande situationen kring Covid-19 kan vara en annan orsak till det förändrade beteendet. Man har helt enkelt hållit sig mer hemmavid och haft tid att sortera, säger Alexander Brobäck Nyrén, renhållningsingenjör på Tekniska Verken.

Samtidigt som mängden hushållsavfall minskar ökar också trycket på återvinningsstationerna där du lämnar dina förpackningar. Det är framförallt mängden pappers- och plastförpackningar som har ökat med mer än 60 procent enligt siffror från Förpacknings- och tidningsinsamlingen (FTI) som ansvarar för alla återvinningsstationer i Sverige. För att alla ska kunna återvinna sina förpackningar har man därför utökat tömningen av återvinningsstationerna.

Det är lag att sortera sitt avfall och är alltså inte någonting man kan välja bort. Sedan årsskiftet har Kiruna kommun infört en miljöstyrande taxa där bland annat matavfall skall sorteras ut från hushållsavfallet. Systemet är snart implementerat bland villor och fritidshus i hela kommunen. Ett antal hyresfastigheter har också kommit igång med att sortera sitt matavfall och fler ansluts löpande.

– Det är glädjande att se att den nya taxemodellen anammas. Genom att återvinna och sortera ditt avfall kan du på ett enkelt sätt att bidra till ett mer hållbart samhälle och en bättre miljö. Tack för att du återvinner, säger Alexander Brobäck Nyrén.

Senast uppdaterad •
FRÅGA OSS!