Examensarbete om Kiruna avloppsreningsverk

Luossajoki

Luossajoki.

Sandra Lindgren som studerat till Miljöanalytiker vid Linnéuniversitet i Kalmar har skrivit sitt examensarbete för Tekniska Verken. Examensarbetet handlade om hur Tekniska Verken i framtiden kan minska sin påverkan på Luossajoki och bidra till att förbättra bäckens status.

Många svenska avloppsreningsverk står inför kommande utmaningar eftersom en skärpning av befintliga reningskrav avseende kväve och fosfor väntas i samband med EU:s vattendirektiv, som syftar till att förbättra och skydda vatten. Kiruna avloppsreningsverk saknar idag krav på specifikt reningssteg för kväve men vid en framtida omprövning av tillståndet kan man behöva investera i en kvävereningsanläggning för att minska utgående halter av kväve i det renade avloppsvattnet. Kväve i avloppsvatten kommer främst från urin, varför utsläpp från hushåll och tätbebyggelser via avloppssystemen utgör en betydande källa för kväve. Resultatet från studien visade bland annat att det finns ett flertal fördelar med att välja en teknik med så kallade biofilmsbärare som kompletterande steg för kväverening vid Kiruna avloppsreningsverk. Biofilmsbärare är små hjul av plast som svävar runt i en reaktor (bassäng). På hjulens yta bildas en så kallad biohud av mikroorganismer som utför själva reningen.

Sandra Lindgren

Sandra Lindgren, miljöanalytiker.

-Arbetet var lärorikt och gav fördjupade kunskaper och erfarenheter om kväverening, regelverket kring avloppsvatten inom Sverige och EU samt om vattenkvaliteten i bäcken Luossajoki. Det var spännande att få möjligheten att skriva examensarbetet för Tekniska Verken hemma i Kiruna och få en inblick i det arbete som Tekniska Verken gör och i svensk vattenförvaltning i stort, säger Sandra Lindgren.

-Vår förväntan av examensarbetet var att få en genomgång av möjliga kvävereningstekniker som skulle kunna fungera i Kiruna avloppsreningsverk med hänsyn till utrymmen, det kalla klimatet och behovet av att förbättra statusen i Luossajoki. Det arbete som Sandra gjort med examensarbetet och resultatet kommer att vara till hjälp för oss vid en framtida omprövning av avloppsreningsverket, säger Maria Lundin, Drift-/miljöingenjör avloppsteknik.

Senast uppdaterad •
FRÅGA OSS!