Så töms kärlen

Bild

Bildtext (Ändras i inställningar och glöm inte alt-text)

Förändring i tömningsfrekvensen för matavfall.

Matavfallskärlet behöver tömmas oftare då vi går in i sommarperioden och det blir varmare ute. Under perioden 15 maj till 15 oktober töms ditt matavfall varannan vecka medan ditt restavfall alltid töms var fjärde vecka året om.

Sortera alltid ditt avfall så bidrar du på ett enkelt sätt till att göra Kiruna mer hållbart.

Senast uppdaterad •
FRÅGA OSS!