"rootPage" is not defined.

Vi bygger motionsspår och skoterled på uppdrag av Kiruna kommun

Nytt motionsspår och skoterled byggs för att koppla samman Luossavaarabacken med Matojärviområdet.

Ett nytt motionsspår och en skoterled byggs för att koppla samman Luossavaarabacken med Matojärviområdet.

Tekniska Verken anlägger på uppdrag av Kiruna kommun motionsspår och skoterled som kopplar samman Matojärviområdet med Luossavaara. Arbetet är en del i stadsomvandlingen och den antagna utvecklingsplanen för Luossavaaraområdet.

ℹ Den 20 september påbörjades anläggningsarbetet och det beräknas vara färdigt i november. Arbetet medför tung trafik inom området kring Luossavaarabacken, nya E10, Hjalmar Lundbohmsvägen och delar av Matojärviområdet. Inpassering till arbetsområdet sker huvudsakligen via Fjällgatan.

⚠ För allas säkerhet; kom ihåg att arbetsplatserna inte är några lekplatser.

Iakttag försiktighet, lekande barn får inte vistas inom arbetsområdet eller vid och omkring maskiner. Målsmän ansvarar för sina barn.

Vi ber om överseende för de eventuella besvär som arbetet kan orsaka. Information har även gått ut via brev till berörda fastighetsägare i området.

Senast uppdaterad •