Trafikåtgärd Adolf Hedinsvägen

Bild

Tekniska Verken utför på uppdrag av Kiruna kommun trafikåtgärd på Adolf Hedinsvägen. För att skapa en tryggare och säkrare trafikmiljö smalnas vägen av för att reducera hastigheten.

Körfälten i båda riktningarna i korsningen Adolf Hedinsvägen/Gruvvägen smalnas av som en tillfällig hastighetssänkande åtgärd. Hastigheten är 30 km/h och inga fordon större än 12 meter kan passera. Tillfällig trafiklösning gäller fram till 31 maj 2022.

Begränsad framkomlighet kan råda. Kör försiktigt och visa hänsyn i trafiken!

Arbetsplatserna inte är några lekplatser. Iakttag försiktighet, lekande barn får inte vistas inom arbetsområdet eller vid och omkring maskiner. Målsmän ansvarar för sina barn.

Vi ber om överseende för de eventuella besvär som arbetet kan orsaka.

Senast uppdaterad •
FRÅGA OSS!