Ny infartsväg till Stena från och med 18 oktober

Bild

Tekniska Verken utför på uppdrag av Kiruna kommun trafikåtgärd ny infart vid Stena.

På grund av den pågående stadsomvandlingen och infrastrukturarbetet till Gula raden flyttas infartsvägen till Stena från Kurravaaravägen till Malmvägen. Ska du besöka Stena är infarten från Malmvägen från och med den 18 oktober. Den befintliga vägen spärras av.

Begränsad framkomlighet kan råda. Kör försiktigt och visa hänsyn i trafiken.

Arbetsplatserna inte är några lekplatser. Iakttag försiktighet, lekande barn får inte vistas inom arbetsområdet eller vid och omkring maskiner. Målsmän ansvarar för sina barn.

Vi ber om överseende för de eventuella besvär som arbetet kan orsaka.

Senast uppdaterad •
FRÅGA OSS!