Kraftigt kapade klimatutsläpp när gruvan ska värma Kiruna

Thore Johansson, styrelseordförande för Tekniska Verken och Michael Palo, direktör affärsområde järnmalm på LKAB signerar avtalet.

Thore Johansson, styrelseordförande för Tekniska Verken och Michael Palo, direktör affärsområde järnmalm på LKAB signerar avtalet. FOTO: MATTIAS FORSBERG / TEKNISKA VERKEN

Tekniska Verken och LKAB gör en gemensam satsning där gruvindustri och samhälle går hand i hand i en historisk resa mot det gröna samhället. Från 2024 kommer cirka 70 procent av energin i fjärrvärmen komma från återvunnen spillvärme som uppstår i LKAB:s malmförädlingsprocesser.

2018 tecknades avtal mellan Tekniska Verken och LKAB avseende det första steget i återvinning av spillvärme. De två senaste åren har spillvärme framgångsrikt använts för att producera fjärrvärme under maj till september. Steg två i samarbetet innebär att spillvärme kommer att utgöra basen i fjärrvärmeproduktionen under åtta månader.

Miljön och klimatet är våra gemensamma mål och med denna satsning minskar utsläppen av CO2 med 40.000 ton eftersom avfall inte längre kommer att eldas i Kiruna.
– Cirka 60-70 procent av vårt fjärrvärmens energibehov kommer att komma från spillvärmen. Att vi nyttjar sådant som annars gått till spillo är verkligen kärnan i ett cirkulärt tänk kring energi och därför känns denna satsning otroligt viktig, säger Jan Fjordell, vd Tekniska Verken.

Stefan Lahti, avdelningschef driftstöd LKAB, Michael Palo, direktör affärsområde järnmalm LKAB, Jan Fjordell, vd Tekniska Verken och Thore Johansson (C), styrelsordförande Tekniska Verken. FOTO: MATTIAS FORSBERG / TEKNISKA VERKEN

Stefan Lahti, avdelningschef driftstöd LKAB, Michael Palo, direktör affärsområde järnmalm LKAB, Jan Fjordell, vd Tekniska Verken och Thore Johansson (C), styrelsordförande Tekniska Verken.

Totalt är investeras 210 miljoner kronor för att möjliggöra en utökad återvinning av spillvärmen. Av detta utgör upp till 78 miljoner kronor stöd från Naturvårdsverkets satsning Klimatklivet.
– Vi är glada över att vara med och bidra till denna resurseffektiva klimatåtgärd med betydande utsläppsminskningar. Denna åtgärd är ett exempel på något vi gärna ser mer av inom Klimatklivet, säger Carl Mikael Strauss, chef för Klimatklivsenheten för industri på Naturvårdsverket.

LKAB KK4 - här kommer rökgasreningen att producera energi till Kirunas fjärrvärme.

LKAB:s pelletsverk KK4 - här kommer rökgasreningen att producera energi till Kirunas fjärrvärme.

LKAB energieffektiviserar samtidigt flera av verksamheterna, något som dels innebär att leveransen av spillvärme till Kirunas fjärrvärmeproduktion kan öka samt att användning av olja som bränsle minskar.
– LKAB och Tekniska Verken har ett långvarigt energisamarbete. Interaktionen mellan industri och samhälle är en viktig pusselbit för det hållbara samhället, och för oss är detta ett av stegen i vår gröna omställning mot nollutsläpp av koldioxid och ökat utnyttjande av resurser och energi, säger Michael Palo, direktör för affärsområde järnmalm på LKAB.

Senast uppdaterad •
FRÅGA OSS!