Kommunen ansvarar för returpapper och tidningar

Returpapper

Den 1 januari 2022 tog kommunerna över ansvaret för att samla in returpapper och tidningar. I Kiruna kommun innebär inte detta någon större förändring och du kan fortsätta att lämna returpapper och tidningar på återvinningsstationerna som vanligt.

Sedan årsskiftet ansvarar kommunen för att samla in returpapper. Det sker som följd av regeringens beslut att producentansvaret för returpapper upphör. I Kiruna kommun har vi tecknat ett avtal om insamling av returpapper vilket innebär att du precis som tidigare kan lämna in och återvinna tidningar och returpapper på återvinningsstationerna.

Om du idag har ett särskilt kärl eller fack för returpapper där du bor kommer det troligen inte att bli några förändringar. Vi erbjuder alla fastighetsägare fortsatt fastighetsnära insamling.

Nya avtal behövs

Fastighetsägare och verksamheter som har avtal med en entreprenör som hämtar returpapper och tidningar vid fastigheten måste säga upp dessa avtal och teckna nytt avtal med den entreprenör som kommunen upphandlat. Upphandlingen har tilldelats Ragn-Sells Recycling AB.

Kontaktperson Ragn-Sells

John Lindström
070-927 27 08
John.Lindstrom@ragnsells.com

Det här är returpapper

  • Tidningar av alla slag, även veckotidningar med glansiga omslag
  • Kataloger
  • Reklamblad, broschyrer och andra trycksaker
  • Skriv- och ritpapper
  • Pocketböcker

Tänk på att ta bort plastomslag, de lägger du i plaståtervinningen. Häftklamrar, spiraler och liknande behöver du inte ta bort från tidningar eller block. De avskiljs med magneter och skickas till metallåtervinning.

Kuvert och post it-lappar läggs i vanliga soppåsen, liksom inbundna böcker som inte kan lämnas till återbruk. Omslags- och presentpapper läggs bland pappersförpackningar.

Återvinning är energismart

Återvinnare är goda planetskötare: Om du återvinner din dagstidning spar du energi som räcker för att brygga 38 koppar kaffe.

Ändringen gäller bara returpapper och sker som en följd av regeringens beslut att producentansvaret för returpapper ska upphöra. Producentansvaret för förpackningar kvarstår, och här blir inga ändringar vad gäller insamlingen.

Senast uppdaterad •
FRÅGA OSS!