Arbete för säkrare trafikmiljö längst Nordkalottvägen

Karta Lokstallet-KarhuniemiFörstora bilden

Ursäkta röran - nu pågår arbete för tryggare och säkrare trafikmiljö i anslutning till E10 och Nordkalottvägen (delvis gamla E10). Där bygger Tekniska Verken på uppdrag av Kiruna kommun en tunnel för gång-, cykel- och snöskoterpassage under vägen.

Projektet är en del av stadsomvandlingen och pågår fram till oktober 2022.

Under tiden arbetet pågår kommer befintlig gångtunnel under E10 att vara avstängd. Begränsad framkomlighet råder vid arbetsområdet. Respektera att vi har sänkt hastighet och att vissa avspärrningar finns. Kör försiktigt och visa hänsyn i trafiken.

⚠️Kom ihåg att arbetsplatserna inte är några lekplatser. Iakttag försiktighet i närheten av området, målsmän ansvarar för sina barn. Det är förbjudet att vistas inom arbetsområdet eller vid- och omkring maskiner.

Senast uppdaterad •
FRÅGA OSS!