Tekniska Verken ska i sin strategiska styrning utgå från Agenda 2030

Globala målen

Tekniska Verken har inlett ett arbete med Agenda 2030 i samarbete med Länsstyrelsen och Sweco. 2015 antog FN:s medlemsländer Agenda 2030, en universell agenda för hållbar utveckling som innehåller sjutton globala mål som ska uppnås till år 2030.

De globala målen är den mest ambitiösa överenskommelsen för hållbar utveckling som världens ledare någonsin har antagit. I begreppet hållbar utveckling integreras de tre dimensionerna av hållbarhet: social, ekonomisk och miljömässig.
- Grunden i att vi började fokusera på Agenda 2030 är insikten om att detta bör styra allas verksamheter i framtiden. Efter en första analys så kom vi snabbt fram till att den också är väldigt bra för att driva ett hållbarhetsarbete, säger Jan Fjordell, VD.
I höstas fattades beslut om att grunden i Tekniska Verkens framtida strategiska styrning ska vara Agenda 2030.
-Våra nuvarande strategiska mål räcker till 2025 varför vi måste börja se efter ny strategisk styrning. Eftersom vi har och ska ha ett stort fokus på hållbarhet så blir Agenda 2030 en naturlig plattform, säger Jan.

Sweco bistår projektet med rådgivning och processledningsstöd, och mellan januari och juni genomförs workshops med ledningsgruppen. Efter samtliga workshops ska resultatet sammanställas för vidareutbildning av de globala målen inom företaget som stort.
-Agenda 2030 är ett arbete som utmanar både kommuner och kommunala bolag, och därför är det extra spännande och viktigt att vara en del av detta arbete, säger Nina Sarri, projektledare Tekniska Verken.

Länsstyrelsen ska främja arbete med Agenda 2030 och i samverkan med aktörer i länen bidra till att genomföra FN:s globala mål för hållbar utveckling. Paulina Henriksson, Länsstyrelsen, arbetar med denna process.
-Att få vara med om att starta upp en sådan här process i ett bolag i en kommun som Kiruna är fantastiskt roligt. Tekniska Verken tar ett unikt helhetsgrepp. Det händer mycket i Kiruna kommun och att då se på hållbarhet som helhet med Agenda 2030 som verktyg är verkligen att vara en förebild, säger Paulina.

Senast uppdaterad •
FRÅGA OSS!