Matavfallssortering i östra Kiruna kommun

SOpbil

Vi vill börja med att be om ursäkt för de tekniska problem vi haft med utskick av sms till er som berörs av nya rutiner för soptömning och vi förstår om det därför är mycket som är oklart vad gäller införandet av matavfallssortering.

Området med många byar i östra kommundelen är stort geografiskt och därför är det uppdelat i flera mindre tömningsdistrikt. Av den anledningen är det svårt att säga när just du ska börja med matavfallsorteringen och när dina kärl töms.

Så vet du när dina kärl töms

För att enklast ta reda på när ditt restavfall och ditt matavfall töms rekommenderar vi att du söker på din adress i vår tjänst.

Eftersom matavfallssortering införs i hela östra kommundelen ska du som bor där börja sortera ut ditt matavfall. Använd bara vår godkända matavfallspåse och när påsen är full läggs den i det bruna kärlet.

Inledningsvis töms både matavfall och restavfall var fjärde vecka men när vi går in i sommarperioden vecka 20-42 töms matavfallet istället varannan vecka. Ditt restavfall töms dock alltid var fjärde vecka.

Ställ kärlen med 50 cm mellanrum för att underlätta tömning.

Läs mer om matavfallssortering, hur det går till och varför det är viktigt att sortera.

Senast uppdaterad •
FRÅGA OSS!