Modern teknik sparar miljoner kronor och 700 ton koldioxid

Relining Vittangi

Att inte behöva gräva och byta rör sparar både tid, pengar och miljö. Vi kommer att fortsätta använda oss av relining, säger Michael Nilsson, avdelningschef Tekniska Verken. Foto: Anders Burman.

Ett stort projekt med att renovera VA-ledningar i Vittangi har pågått under våren. Tekniken som använts kallas relining och har flera vinster, både miljömässiga och ekonomiska.  

Ett renoveringsprojekt av VA-ledningsnätet längs älvstranden i Vittangi har genomförts med modern teknik. Relining, eller rörinfodring, är en metod för att invändigt renovera rörledningar. Rören infodras med nytt material istället för att hela rören byts ut. Tack vare detta behövs inget grävarbete vilket sparar både tid, pengar och miljö. Tekniska Verken har arbetat tillsammans med Northpipe och BDX Miljö med detta.
-Det är en mycket stor miljövinst att använda denna teknik istället för att behöva gräva och schakta under lång tid och lägga ner helt nya rör. Älvstranden är ett naturskört område där rören ligger under älven på flera ställen. Det är en avancerad process att gräva under vattendrag och hade vi gjort på traditionellt sätt hade vi kunnat lägga ungefär 12 meter rör per dag. Med reliningtekniken kan vi lägga 200 meter rör per dag, berättar Jörgen Uusijärvi, projekt- och byggledare på Tekniska Verken.

Lennart, Anna och Jörgen, Tekniska Verken i Kiruna

Projektgruppen från Tekniska Verken som arbetat med relining är Lennart Töyrä, ingenjör, Anna Holmberg, projektledare och Jörgen Uusijärvi, projekt- och byggledare. Foto: Sandra Eriksson.


De flesta VA-ledningar är lagda på 50-talet vilket gör att det utförs renovering på flera ställen runt om i kommunen. Tekniska Verken gör mätningar av så kallat ovidkommande vatten i hela kommunen, för att kunna prioritera renoveringar. Ovidkommande vatten kan vara till exempel höga flöden från älvar eller höga grundvattennivåer.
-Till reningsverken vill vi bara ha det vatten vi spolar och hushåller med, som sedan renas och förs ut i vattendragen igen. I den här delen av Vittangi var det höga flöden som tyder på inläckage och efter utredningsarbeten med bland annat granskning av film, så såg vi att ledningarna var i sådant skick att relining var möjligt. Traditionellt hade arbetet tagit flera år och kostat tiotals miljoner kronor. Nu har vi en totalkostnad på 4,5 miljoner, säger Jörgen.

Reliningtekniken fungerar utmärkt när ledningar inte är helt trasiga utan bara har brister som till exempel sprickor. Det nya materialet i rören härdas med UV-ljus vilket gör att inget processvatten behövs och inga giftiga ämnen släpps ut i vattendragen. I projektet i Vittangi sparas 700 ton koldioxid jämfört med om man skulle grävt på traditionellt sätt. Det motsvarar ungefär 350 000 mil med en personbil.
-Det finns otroligt många vinster med det här, och vi kommer att fortsätta använda tekniken. Det sparar både pengar och miljö, säger Jörgen.

Så här fungerar relining

I den befintliga VA-ledningen läggs ett flexibelt glasfiberarmerat foder. Fodret luftfylls sedan med kompressor för att formas efter röret. I början är materialet flexibelt men härdas med uv-ljus till en stadig konstruktion med hjälp av en robot. Fodrets livslängd är 100-150 år.

Senast uppdaterad •
FRÅGA OSS!