Sommarens projekt

Bild

Bildtext (Ändras i inställningar och glöm inte alt-text)

Under sommaren pågår det massor av projekt, en del utför vi i egen regi och andra på uppdrag av Kiruna kommun.

Infrastruktur och anläggningsarbeten

Stadsomvandling

• Råttjedalen - Gocartbana färdigställs
• Nya Kiruna Centrum
- Öppen dagvattenledning anläggs
- Infrastruktur, fjärrvärme, VA, belysning och vägar anläggs
- Utökning av golfbanan med nya hål
- Parkeringsplatser anläggs
- Beläggningsarbeten utförs och ytskikt läggs på Malmvägen vid stadshustorget

Fjärrvärme

• Värmeverksvägen Lombiaparkeringen – arbete med
fjärrvärmeledning från värmeverket
• Raketskolan vid gång- och cykelväg – ny fjärrvärmeledning
anläggs och ansluter mot glaciären, Tarfalahallen och ICA

Övriga projekt inom Kiruna kommun

Trollsjön, Låktatjåkka – ny parkeringsplats vid E10. Snart är det
dags för invigning av parkeringsplatsen i anslutning till E10. Arbete
pågår med de sista detaljerna och invigning sker i början av juli.
• Luossavaaratoppen – ny utsiktsplats och värmestuga samt
startramp byggs, klart oktober 2022. Observera att stora delar
av toppen är avstängd i samband med arbete.
• Lokstallet – Nordkalottvägen och Lokstallsvägen byggs om med
ny väganslutning från E10 till Lokstallsområdet. Tunnel för säker vägpassage
med gång- och cykelväg, motionsspår och skoterled anläggs.
• Kurravaaravägen, skjutbaneområdet - För säkrare passage för gång
och cykeltrafikanter anläggs en belyst gång- och cykelväg längst
Kurravaaravägen från Malmvägen till Vaktgatan. Arbetet påbörjas
i mitten av augusti och beräknas färdigställas innan vintern.
• Adolf Hedinsvägen/Gruvvägen – Anläggande av tryggare passage
för gång- och cykeltrafikanter. Arbete påbörjas i juli och beräknas
klart oktober 2022.
• Grönstensvägen – byte av VA-ledningar för att förbättra
ledningsnätet.
• Ahos park, Östermalm – arbete med gatubelysning pågår.
• Rullskidbana – justering av rullskidbana. Delar av banan avstängd,
arbetet beräknas vara klart i juli.
• Lombolo och östra kommundelen – beläggningsarbeten utförs
på delar av Lombolo samt i Kiruna kommuns östra delar.
• Vittangi och Masugnsbyn – arbete med belysning pågår.
• Jukkasjärvi, Fotvägen – infrastrukturarbeten och anläggning av gator
för nytt bostadskvarter. Motionsspår flyttas och får ny sträckning.
• Jukkasjärvi, Slöjdvägen – beläggningsarbeten och färdigställande
av ytskikt för nytt bostadskvarter.
• Kuttainen – lekplats flyttas från skolan till ny plats i byn.
• Luossavaara – motionsspår mellan Matojärvi och Luossavaara
färdigställs. Ett motionsspår anläggs även mellan befintlig gångoch
cykelväg väster om E10 genom tunnel och ansluter till
motionsspår vid Luossabacken.

Tänk på att! Arbetsplatserna är inte några lekplatser
Iakttag försiktighet, lekande barn får inte vistas inom arbetsområdet eller vid och omkring maskiner. Målsmän ansvarar för sina barn, förbjudet att vistas inom arbetsområdet!

Ursäkta stöket! Vi ber om äverseeende med eventuella störningar som sommarens projekt kan orsaka.

Trevlig sommar!
Senast uppdaterad •
FRÅGA OSS!