Justering fjärrvärmetaxa 2023

På grund av ökade omkostnader i samhället generellt så behöver vi justera fjärrvärmetaxan. Vårt stora fokus ligger alltid på att minimera kostnadsökningarna för våra fjärrvärmekunder men alla kostnader går tyvärr inte att hantera internt.

Från och med 2023-01-01 justeras fjärrvärmetaxan enligt följande:


Villataxa privatkunder

  • Anslutningsavgiften höjs till 100 000kr
  • Energipriset höjs med 2%

Fjärrvärmetaxa näringskunder

  • Energipris vinter höjs med 5%
  • Energipris vår & höst höjs med 3%
  • Energipris sommar oförändrat från föregående taxa
  • Pris abonnemangseffekt oförändrad från föregående taxa
  • Flödespris höjs med 0,25kr/m3
  • Returvärmetaxa oförändrad från föregående taxa.
  • Spetsvärmetaxa höjs med 697kr/MWh.
  • Byggvärmetaxa – En ny taxa som införs och som avser fastigheter som är under byggnation för näringskunder. Gäller från och med anslutning till och med slutbesked. Taxan är samma som för övriga näringskunder men under vintermånaderna november till och med mars är taxan samma som för spetsvärme.

Prisexempel villataxa privatkunder

För en normalvilla med förbrukning 15.000 kWh motsvarar höjningen cirka 23 kronor per månad och för en villa med förbrukning på 20.000 kWh motsvarar höjningen cirka 31 kronor per månad.

Senast uppdaterad •
FRÅGA OSS!