Problem med vattenförsörjningen i Katterjåkk och Riksgränsen

Katterjåkk och Riksgränsen har problem med vattenförsörjningen efter branden på vattenverket tidigare i vintras. Vi uppmanar därför alla att vara sparsamma med dricksvattnet så att det räcker till alla.

För att klara vattenförsörjningen i Katterjåkk och Riksgränsen under april och maj kommer Tekniska Verken att komplettera med vatten från en brunn som har radonhalter som ligger över gränsvärdet. Den totala mängden radon under den korta tiden är ofarlig. Som alternativ finns en dricksvattentank vid Katterjåkk reningsverk för mat och dryck.

Fortsatt kokningsrekommendation gäller i Katterjåkk

Vattnet som finns i ledningsnätet i Katterjåkk tas direkt från Katterjokken och är obehandlat. Eftersom det saknas en barriär (rening) vill vi inte klassa det som godkänt dricksvatten. Därför rekommenderas kokning av dricksvatten som används till mat och dryck. Vattenproverna visar att vattnet är tjänligt och regelbundna provtagningar sker. Vi arbetar med att få igång kloreringen.

Senast uppdaterad •
FRÅGA OSS!