"rootPage" is not defined.

Nedstängning av återvinningscentralen i Övre Soppero

Bild

Bildtext (Ändras i inställningar och glöm inte alt-text)

Tekniska Verken har fattat beslut om tidigarelagd nedstängning av återvinningscentralen i Övre Soppero.

Bolagets styrelse har under 2021 beslutat om att förändra kommunens insamlingssystem av grovavfall som sker genom återvinningscentraler. Detta innebär att återvinningscentralerna i Karesuando, Vittangi och Abisko ska genomgå ombyggnation, medan återvinningscentralerna i Svappavaara, Övre Soppero, Kuttainen och Saivomuotka kommer stängas ned och delvis ersättas med mobil ÅVC eller bli hänvisad till närliggande återvinningscentral.

Nedstängningen av återvinningscentralen i Övre Soppero har tidigarelagts. Detta beror på att flertalet klagomål och anmälningar inkommit. Historiskt har denna återvinningscentral haft problem med dumpning av avfall och skadegörelse. Det finns även stora arbetsmiljöbrister till följd av detta som innebär att situationen är så pass ohållbar att centralen behöver stängas ner omgående.

Tekniska Verken har för avsikt att få igång en mobil ÅVC till hösten 2023. Övre Soppero kommer bli först ut att testa denna lösning. Till dess hänvisas kunder till någon av kommunens sju andra återvinningscentraler (Kiruna, Vittangi, Svappavaara, Karesuando, Kuttainen, Saivomuotka eller Abisko).

Öppet till och med 10 juni

Sista öppettillfället för återvinningscentralen i Övre Soppero är den 10 juni kl 12.00–15.00. Efter detta datum kommer Tekniska Verken påbörja nedstängningen genom att ta bort alla behållare, stängsel samt städa och återställa marken.

Observera att detta inte omfattar återvinningsstationen (containrar för förpackningar och tidningar) som ligger i anslutning till kommunens återvinningscentral.

Senast uppdaterad •
FRÅGA OSS!