Renovering av bro i Viikusjärvi

Bild

Bildtext (Ändras i inställningar och glöm inte alt-text)

Bron i Viikusjärvi renoveras under sommaren.

Under sommaren genomför Tekniska Verken på uppdrag av Kiruna kommun en brorenovering i Viikusjärvi tillsammans med vår entreprenör NCC. Brons farbana kommer att bytas och även den uttjänta vägtrumman byts ut.

Arbetet påbörjas vecka 32 och beräknas vara klart i slutet av augusti.

Arbetet innebär att det tidvis kan förekomma störningar i form av tung trafik samt grävningsarbeten. Begränsad framkomlighet kan råda. Respektera avspärrningar och följ skyltning.

Var försiktig kring arbetsområdet. Tänk på att det är förbjudet att vistas inom arbetsområdet eller vid och omkring maskiner.

Senast uppdaterad •
FRÅGA OSS!