Fritidsverksamheten flyttar till Kiruna kommun

Från och med den 1 maj 2021 samlas fritidsfrågorna hos kommunledningsförvaltningen på Kiruna kommun.

"rootPage" is not defined.
Fritidsverksamheten flyttar till Kiruna kommun

Från och med den 1 maj 2021 samlas fritidsfrågorna hos kommunledningsförvaltningen på Kiruna kommun.