Hälsosatsning på chaufförer blev succé

Under 2018 har Tekniska Verken i Kiruna AB tillsammans med Kirunahälsan genomfört en lyckad hälsosatsning riktad till en specifik yrkesgrupp där man hade identifierat ett behov av att förbättra hälsan.

– Fokus har tidigare alltid varit på stillasittande arbete i kontorsmiljö men vi har ofta glömt bort chaufförerna som faktiskt inte har så stora möjligheter att röra sig utanför fordonet, säger Ann-Helen Westerberg, personalchef på Tekniska Verken.

Chaufförsatsning Ann-Helen Westerberg och Cecilia Strandenhed

Foto: Mattias Forsberg / Tekniska Verken

Att chaufförer rör sig för lite är ett känt nationellt problem då många inte har möjlighet att stanna till och ta en paus i jobbet och därför blir stillasittande i sitt fordon under större delen av arbetsdagen. Därför valde Tekniska Verken att ta hjälp av Kirunahälsan i satsningen på den hållbara medarbetaren.

Tillsammans med berörd personal har man tagit fram ett riktat åtgärdsprogram där bland annat träning och motion har varit en stor del. Fokus har varit att få alla att börja röra på sig och det har man lyckats med genom att förlägga gruppträningspass under arbetstid. Hälsosatsningen startade i oktober 2017 och slutfördes ett år senare i oktober 2018. Vid halvtid gjordes en avstämning för att se om resultaten var på väg åt rätt håll.

– Vi har testat oss fram med olika grupper som har haft besvär men då har det ofta varit så att den som verkligen var i behov av en livsstilsförändring inte deltog i anordnade motionspass, säger Ann-Helen Westerberg.

Friska medarbetare

Målet är att medarbetarna ska vara friska både på arbetet och på sin fritid men de ska självklart ha en bra hälsa även när pensionen närmar sig. Ekonomiskt är det positivt att satsa förebyggande eftersom sjukfrånvaron kan hållas på en låg nivå samtidigt som insatser för bland annat rehabilitering minimeras. Exempelvis är den totala sjukfrånvaron inom Tekniska Verken idag under tre procent, vilket får ses som exceptionellt bra.

– Sammanfattningsvis så finns det bara vinster både för individen, företaget och för samhället i stort om vi lägger mer pengar på friskvård i förebyggande syfte, säger Ann-Helen Westerberg.

Personalen fick genomföra en hälsobedömning som inledning av projektet och nu när allt är slutfört har man kunnat konstatera att resultatet är bättre än förväntat.

– Att ha hållbara medarbetare är A och O, det går inte nog att betona vikten av att ha frisk personal, säger Cecilia Strandenhed, hälsoutvecklare på Kirunahälsan och fortsätter:

– Bakom varje positiv siffra i statistiken står faktiskt en individ och personligen känner jag mig väldigt stolt över att vi tillsammans har åstadkommit ett så fantastiskt resultat.

Stor förändring

Bland personalen nämner man hälsosatsningen i idel positiva ordalag. Avdelningen gata/park är den med flest deltagare i satsningen och där har man märkt en stor förändring på hela arbetsplatsen. Inte bara vad gäller träning och motion utan även att man tänker mer hälsosamt generellt i vardagen.

– Det här är verkligen jättebra och vi har alla börjat röra på oss i en lagom nivå. Det fanns många som inte hade rört på sig tidigare men som nu har börjat motionera och det är bevisat att det har gett resultat både för oss och för företaget. Vi är friskare och det gynnar alla, säger Henry Kiviniemi, maskinförare på Tekniska Verken.

Samtliga av kollegorna håller med i Henrys uppfattning. Arbetet har blivit lättare att genomföra, många känner sig piggare och hälsan har fått sig en rejäl skjuts i rätt riktning.

– Jag tankade till exempel min bil senast i september eftersom jag knappt använder den något mer. Nu promenerar jag överallt och tränar på gym flera gånger i veckan. Det märkt tydligt på kroppen att man har börjat träna och det syns även på kolesterol och blodtryck, säger Ulf Aldenlöv, maskinförare på Tekniska Verken.

Succén med hälsosatsningen får en fortsättning under 2019 och kommer denna gång erbjudas till övrig personal. Anställda inom Tekniska Verken får anmäla sitt intresse och tillsammans med företagshälsovården väljs de individer med störst behov av en livsstilsförändring ut.

Vid frågor eller önskemål om intervjuer:

Ann-Helen Westerberg, personalchef Tekniska Verken.
Telefon: 0980 705 47 eller mejl: ann-helen.westerberg@tvab.kiruna.se

Cecilia Strandenhed, hälsoutvecklare Kirunahälsan AB.
Mejl: cecilia@kirunahalsan.se

Bilder och information

Bildmaterial för fri användning finns att ladda ned under relaterat.

Ange FOTO: MATTIAS FORSBERG / TEKNISKA VERKEN vid publicering.

Chaufforsatsning_01-AnnHelenWesterberg_CeciliaStrandenhed.jpg

Tekniska Verkens personalchef Ann-Helen Westerberg och Kirunahälsans hälsoutvecklare Cecilia Strandenhed var båda mycket nöjda över resultatet från den riktade satsningen på chaufförer inom organisationen.

Chaufforsatsning_02-UlfAldenlöv.jpg

Maskinförare Ulf Aldenlöv tycker att hela hans livsstil har förändrats och han mår mycket bättre på alla sätt sedan satsningen på chaufförer fick honom att tänka mer på hälsa och motion.

Chaufforsatsning_03-HenryKiviniemi_KentFagerkull_ChristerEliasson_AndreasÖvergård.jpg

Henry Kiviniemi, Kent Fargerkull, Christer Eliasson och Andreas Övergård arbetar alla på Tekniska Verkens avdelning gata/park. De har märkt en stor förändring på hela arbetsplatsen och hälsan får mycket större fokus idag än tidigare.

Senast uppdaterad •
FRÅGA OSS!