Historisk dag när första tåget lastat med sopor anlände till Kiruna

Sopor anländer med tåg

Sedan år 2000 tar Tekniska Verken emot avfall för energiåtervinning i Kiruna värmeverk. Avfallet kommer från grannkommunerna både i Sverige och i Nordnorge. Transporterna har hittills skett längs våra vägar med lastbil och containrar men det kan komma att ersättas med transporter på järnväg i syfte att minska klimatpåverkan från vägtransporter.

Tekniska Verken genomför nu tillsammans med Hålogaland Resursselskap IKS ett försök där vi för första gången transporterar avfall på järnväg mellan Narvik och Kiruna. Tåget som var lastat med 10 containrar med avfall anlände på tisdagseftermiddagen till Kiruna cargo, där omlastning skedde inför den korta transporten till värmeverket.

Minskade utsläpp

Idag tar Tekniska Verken emot cirka 28.000 ton avfall från våra norska grannkommuner. Om allt avfall transporterades på järnväg skulle vi varje år spara nästan 500 ton utsläpp av koldioxid.

- För varje lastbilstransport som ersätts med transport på järnväg minskar vi utsläppen av koldioxid med upp till 90%. Det här är ett viktigt steg i bolagets mål om att bli klimatneutrala till år 2025, säger Jan Fjordell, vd Tekniska Verken.

Avfallsförbränningen på Kiruna värmeverk kommer inom några år att upphöra men det kommer fortsatt finnas behov av att transportera annat bränsle till Kiruna samt att det restavfall som uppstår i Kiruna behöver transporteras bort för omhändertagande.

- Detta test är därför till nytta även för vår framtida verksamhet, säger Jan Fjordell.

Säkrare leveranser

Eftersom avfallet eldas i värmeverket är det viktigt att det når fram i tid. Under vintern kan bland annat E10 vara stängd i långa perioder på grund av hårt väder. Genom att kunna transportera avfallet med tåg förbättras leveranssäkerheten och produktionen för avfallspannan på värmeverket under de mest väderutsatta månaderna.

- För mig känns det här som rätt väg att gå och jag tycker att det är extra trevligt eftersom jag tidigare har arbetat med järnvägstransporter. Dels med malmtrafik men även med containrar och trailers i kombination med väg- och sjötransporter, säger Thore Johansson (C), styrelseordförande för Tekniska Verken.

Kontaktpersoner vid frågor och intervjuer:

Jan Fjordell, vd Tekniska Verken, 0980 701 35
Thore Johansson (C), styrelseordförande Tekniska Verken, 070 518 11 58

 

Media för nedladdning

Bilder för fri publicering i samband med rapportering kring pressmeddelandet.

Ange FOTO: Mattias Forsberg - Tekniska Verken vid publicering.

Bild 1 , 5.4 MB.

Bild 2 , 4.4 MB.

Senast uppdaterad •
FRÅGA OSS!