Dricksvattnet ännu godare med ny rening på Kiruna vattenverk

Invigning Kiruna vattenverk. Styrelseordförande Thore Johansson och avdelningschef Michael Nilsson

Invigning Kiruna vattenverk. Styrelseordförande Thore Johansson och avdelningschef Michael Nilsson klipper bandet.

Kirunas vattenverk har dryga 60 år på nacken och för att säkra vattenförsörjningen och följa Livsmedelsverkets krav har Kiruna kommun investerat i bättre vattenrening, byggt ut vattenverket samt renoverat gamla filter.

Sedan 1996 har arbetet pågått med att få fram en ny reningsmetod som ska göra Kirunas dricksvatten bättre året runt. Det har tagit tid att hitta rätt väg att gå och Tekniska Verken har provat ett antal olika reningsmetoder genom åren. Även alternativa råvattentäkter har utretts. 2016 beslutade kommunfullmäktige att investera för bättre vattenkvalitet då det gamla vattenverket inte klarade av att ta bort färg, lukt och smak under delar av året. Dessutom saknades en avskiljande barriär som tar bort små partiklar i vattnet.

2018 påbörjades byggnationen av nya reningssteg och renovering av äldre delar på Kiruna vattenverk. Idag står vattenverket färdigt att leverera ett ännu renare vatten till Kirunaborna. Totalt har projektet kostat 213 miljoner kronor.

– Jag vill tacka alla inblandade, entreprenörer och konsulter och förstås vår egen personal som har jobbat med detta stora projekt, säger Michael Nilsson, avdelningschef Teknisk infrastruktur.

Tre olika barriärer

Enligt Livsmedelsverkets direktiv ska det finnas tre så kallade barriärer för att rena råvattnet som kommer från Torne älv eftersom det är ett ytvatten. Vattnet renas med UV-ljus och klor som tar bort eventuella bakterier, virus och parasiter. Dessutom används en tredje barriär; kemisk fällning – som innebär att oönskade partiklar i vattnet klumpas ihop och sjunker till botten innan de filtreras bort.

För att helt få bort det sista av smak, lukt och färg från vattnet har de gamla sandfiltren bytts ut mot aktivt kol som effektivt renar vattnet. Vattenverket levererar idag 8-10 miljoner liter vatten per dygn ut till ledningsnätet men har en maxkapacitet att leverera upp till 15 miljoner liter per dygn vilket ger Kiruna tätort utrymme att växa upp till 27 000 invånare.

Michael Nilsson, avdelningschef Teknisk infrastruktur, Thore Johansson, styrelseordförande, Bengt-Göran Rova, enhetschef VA och Jan Fjordell, vd på Tekniska Verken.

Skål för vårt fantastiska dricksvatten! På bilden: Michael Nilsson, avdelningschef Teknisk infrastruktur, Thore Johansson, styrelseordförande, Bengt-Göran Rova, enhetschef VA och Jan Fjordell, vd på Tekniska Verken.

Vårvatten ett minne blott

Den enskilt största skillnaden som Kirunaborna kommer märka är att problemen med det som brukar kallas vårvatten försvinner. Vi kommer från och med nu ha ett friskt och gott dricksvatten året runt, utan inverkan av snösmältning eller häftiga regnoväder som riskerar dra med sig humuspartiklar som påverkar vattnet.

– Kirunaborna är verkligen värda det här bra vattnet vi levererar till våra kunder. Vi har väntat länge på det, det är ett lyft för alla oss som jobbar med det här att vi till sist fått till en bra lösning, säger Michael Nilsson och fortsätter:

– Det har varit ett långt projekt men vi har verkligen undersökt alla metoder och kommit fram till att det här är den bästa lösningen för Kirunas dricksvatten eftersom vi ska ha ett råvatten från Torneälven.

Senast uppdaterad •
FRÅGA OSS!