"rootPage" is not defined.

Vi står för en trygg och långsiktig avfallshantering. Vi samlar in restavfall och matavfall i Kiruna kommun och ser till att det tas omhand och behandlas på bästa sätt med hållbarhet i fokus.

Avfallshantering är en viktig del i miljöarbetet. Alla måste dra sitt strå till stacken för att skapa en hållbar miljö. Oavsett hur du bor så ska dina sopor alltid sorteras.

Det finns inget avfall, bara resurser

Återvinning innebär stora miljövinster för både oss människor och miljön. När du sorterar dina sopor kommer de till nytta igen. Du som bor i ett hushåll är skyldig enligt lag att sortera ut matavfall, returpapper, förpackningar, farligt avfall samt grovavfall och lämna det till återvinning.

Allt avfall hör inte hemma i soppåsen. Vi samlar årligen in 460 kg avfall per invånare, ungefär hälften av detta är felsorterat. Det handlar ofta om förpackningar, tidningar, batterier och el-avfall som borde ha sorterats till återvinning.

Alla förpackningar och tidningar ska lämnas på våra återvinningsstationer som finns utplacerade runtom i kommunen. På våra återvinningscentraler lämnar du grovavfall och farligt avfall.

FRÅGA OSS!