Återvinningscentraler

Återvinningscentral

Vi har åtta återvinningscentraler i Kiruna kommun. Samtliga är alltid bemannade under öppettider. Allt inlämnat avfall tas om hand på ett miljöriktigt sätt, långsiktigt och hållbart.

Vad ska till ÅVC?

Vid återvinningscentralerna, ÅVC, kan du lämna grovavfall, metallskrot, deponirester, elektronikavfall, farligt avfall och mycket annat. Det kan vara allt från nagellack, blommor och kläder till möbler, byggmaterial, cyklar och kastruller. Det kan vara med mesta. Därför har vi bland annat sammanställt en sorteringsguide som du kan ta del av här.

På ÅVC kan du som privatperson lämna ditt sorterade avfall kostnadsfritt (observera att fordonet ej får väga över 3 500kg). Tjänsten ingår i renhållningstaxan. Alla fordon över 3 500kg, både privata och företag, ska vägas på Kiruna avfallsanläggning och erläggas avgift enligt materialslag och gällande taxa.

Fråga gärna personalen på anläggningen om du behöver hjälp med att få reda på vart du ska lämna olika avfallsslag.

Förpackningar av plast, papper, färgat glas, ofärgat glas och metall samt tidningar, reklamblad och wellpapp lämnas till återvinningsstationerna. Under Sopsortering kan du läsa mer om vad som ska till återvinningscentralerna, vad som ska till återvinningsstationerna och vad som kan slängas brännbart hushållsavfall.

Kan jag få hjälp att bära och lasta av avfallet?

Nej. Det är tyvärr inte möjligt eftersom det blir en alltför stor belastning för vår personal på återvinningscentralerna. Tunga och ibland svåra lyft innebär ett arbetsmiljöproblem med risk för skador.

Om du har tunga saker att slänga och du vet att du inte själv klarar av att lyfta dem så måste du ta med dig någon som kan hjälpa dig att bära.

Genomskinliga säckar

Sopsortering och återvinning är långsiktigt, hållbart och nödvändigt. Tyvärr hamnar väldigt mycket avfall fortfarande helt fel.

ÅVC tar endast emot avfall i genomskinliga sopsäckar. Genomskinliga säckar har provats i andra städer och bidragit till att minska de stora mängderna felsorterat avfall, inte minst genom att öka vår medvetenhet om vad vi faktiskt stoppar i säcken. Det brukar kunna bli en ordentlig blandning.

När mer hamnar rätt minskar kostnaden för oss alla, men det finns ännu viktigare fördelar. Genomskinliga sopsäckar som använts i andra städer har bidragit till att minska risk och arbetsskador för återvinningscentralernas personal.


Öppettider på våra återvinningscentraler

Öppettiderna kan ändras vid storhelger och röda dagar.

Öppettider för privatpersoner

Måndag 07.00 - 20.00

Tisdag 07.00 - 18.00

Onsdag 07.00 - 18.00

Torsdag 07.00 - 18.00

Fredag 07.00 - 15.30

Öppettider för företag hittar du här.

1 oktober - 30 april

Öppettiderna kan ändras vid storhelger och röda dagar.

Privatpersoner

Vittangi

Onsdagar jämna veckor kl. 14.00 - 19.00

Abisko

Onsdagar jämna veckor kl. 15.00 - 18.00

Svappavaara

Tisdagar jämna veckor kl. 15.00 - 18.00

Övre Soppero

Lördagar jämna veckor kl. 12.00 -15.00

Karesuando

Onsdagar jämna veckor kl. 15.00 - 18.00

Kuttainen

Tisdagar jämna veckor kl. 15.00 - 18.00

Saivomuotka

1:a måndagen varje månad kl. 15.00 - 18.00.

1 maj - 30 september

Öppettiderna kan ändras vid storhelger och röda dagar.

Privatpersoner

Vittangi

Onsdagar kl. 12.00-19.00

Abisko

Onsdagar kl. 15.00 - 18.00

Svappavaara

Tisdagar kl. 15.00 - 18.00

Övre Soppero

Lördagar kl. 12.00 -15.00

Karesuando

Onsdagar kl. 15.00 - 18.00

Kuttainen

Tisdagar kl. 15.00 - 18.00

Saivomuotka

Måndagar udda veckor kl. 15.00 - 18.00.


Kiruna och Vittangi återvinningscentraler

Söndag 22 maj kl. 09.00-15.00

Söndag 9 oktober kl. 09.00-15.00


Avvikande öppettider 2022

14 april, Skärtorsdag

Kl. 07.00-11.00

15 april, Långfredag

Stängt

18 april, Annandag påsk

Stängt

25 maj, dag före Kristi himmelfärds dag

Kl 07.00-11.00

26 maj, Kristihimmelsfärds dag

Stängt

27 maj, dag efter Kristihimmelsfärds dag

Stängt

6 juni, Nationaldagen

Stängt

23 juni, Midsommarafton

Kl. 07.00-15.45

24 juni, Midsommarafton

Stängt

4 november, dag före Alla helgons dag

Kl. 07.00-11.00

26 december, annandag jul

Stängt

5 januari 2023, Trettondagsafton

Kl. 07.00-11.00

6 januari 2023, Trettondagen

Stängt

Saivomuotka

6 juni, stängt

Vittangi

25 maj, stängt

Karesuando

25 maj, stängt


Extra öppettider, ÅVC Vittangi

Söndag 22 maj kl. 09.00-15.00

Söndag 9 oktober kl. 09.00-15.00Slaktavfall

Tekniska Verken tar inte emot slaktavfall och döda djurkroppar på återvinningscentralen. Deponin där animaliska biprodukter tidigare grävts ner har avslutats för flera år sedan. Syftet är att minska smittorisk, förekomst av skadedjur och otrevlig lukt i området.

Nedgrävning av animaliska biprodukter

Statens jordbruksverk har beslutat att man inom hela Kiruna kommun får gräva ned animaliska biprodukter som slaktavfall, döda djur och gödsel efter tillstånd från Miljökontoret. Slaktbiprodukter som uppstår vid jakt av vilt så som älg och småvilt får lämnas kvar i skogen.

Rekommenderat att tänka på är:

  • Slaktrester kan orsaka olägenheter genom att lukta, se otäckt ut och dra till sig djur. Lämna därför inte slaktrester i närheten av bostäder, motionsspår, vägar, diken, vändplatser och fritidsanläggningar som till exempel grillplatser och vindskydd.
  • Slaktrester bör inte samlas ihop och tippas på ett och samma ställe i stora volymer.
  • Paketera inte slaktrester i soppåsar när de lämnas i naturen.
  • Slaktrester som lämnas får inte komma från djur som misstänks vara sjuka.

Mindre mängder slaktavfall från tex finputsning av kött kan om det paketeras väl slängas i ditt eget sopkärl.

Vid frågor kontakta Kiruna kommun, Miljökontoret 0980-70 000, www.kiruna.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Senast uppdaterad •
FRÅGA OSS!