Avfallstrappan

Avfallstrappa

Varje år lämnar den genomsnittlige kirunabon ifrån sig 507 kg avfall, vilket är mer än genomsnittet i Sverige. Av den totala mängden hamnar bara cirka en procent på soptippen. Allt övrigt avfall kommer till nytta på något sätt tack vare att vi hjälps åt.

Du som enskild person kan göra små insatser som tillsammans gör stor skillnad för att skapa ett hållbart samhälle. Så här kan du tänka när du ska ta hand om ditt avfall.

En avfallshierarki, eller avfallstrappa, styr hur avfall tas om hand i Sverige. De tre första stegen har du själv huvudansvar för. Avfallstrappan gäller inom hela EU och beskriver hur vi bäst ska ta hand om vårt avfall. Ju högre upp i trappan vi strävar, desto bättre för miljön.

1. Minimera mängden avfall

I första hand bör vi se till att det skapas så lite avfall som möjligt. Det är det bästa sättet att minska användningen av jordens resurser och påverkan på miljön.

2. Återanvända

Det avfall som faktiskt finns ska vi försöka återanvända, exempelvis genom att skänka bort gamla saker eller lämna dem till second hand butiker. När du skänker bort eller säljer saker som du inte längre behöver lever de vidare istället för att bli avfall. Eftersom den nya ägaren inte behöver köpa nytt går det inte åt material för att framställa en ny produkt. Dessutom sparar vi den energi som skulle ha gått åt vid produktion och distribution. Tänk därför på att det som är skräp för dig kan vara av värde för någon annan!

3. Återvinna material

När återanvändning inte är möjligt ska vi återvinna materialet. Det gör vi idag bland annat med förpackningar och tidningar men också genom rötning av matavfall eller kompostering av trädgårdsavfall.

4. Återvinna energi

Om avfallet inte kan materialåtervinnas ska energin i avfallet utvinnas genom förbränning.

5. Deponera

I sista hand är det fråga om deponering på en soptipp. Materialet tas då ur kretsloppet och försvinner som en tillgänglig resurs för oss människor.

Senast uppdaterad •
FRÅGA OSS!