Ansökan om bidrag för FNI

Hyresvärdar och bostadsrättsföreningar i Kiruna kommun som har fastighetsnära insamling (FNI) av samtliga förpackningsfraktioner för sina boende och hyresgäster på fastigheten har rätt till ett bidrag (gäller hushåll). Bidraget ska uppmuntra till att underlätta sortering av förpackningar för boende.

Det är enbart vid full sortering som en hyresvärd eller bostadsrättsförening har rätt till bidrag. Detta innebär att de boende måste kunna lämna förpackningar av papper, plast, metall, ofärgat och färgat glas fastighetsnära. Utöver detta måste måste någon av våra auktoriserad leverantörer av hämtningstjänster för förpackningsmaterial anlitas. Avtal ska kunna uppvisas vid förfrågan.

För år 2024 är bidraget 200 kronor per ansluten lägenhet och år.

Ansökan för att få bidrag sker kvartalsvis

För att få bidrag behöver fastighetsägaren, som har en till fem fastigheter med förpackningsinsamling, fylla i formuläret nedan.

Ansökan kan som tidigast ske det kvartalet tjänsten startar.

Har du redan gjort ansökan tidigare och det inte skett några förändringar? Då behöver du inte ansöka igen, bidraget löper på tillsvidare.

Ansökningsperioden för kvartal 2 är öppen fram till 25 juni.

Har du fler än fem fastigheter?

Större fastighetsägare (fler än fem fastigheter) behöver kontakta oss via e-post, renhallning@tvab.kiruna.se, ange "Ansökan om bidrag för FNI" i ämnesraden.

Vid ändrade förutsättningar

Om förutsättningarna för er ändras behöver ni fylla i formuläret igen. Exempel på ändringar kan vara att fler fastigheter ansluter sig till FNI, försäljning av fastighet eller liknande. Ni kan också kontakta oss på renhallning@tvab.kiruna.se

Har ni inga ändringar behöver ni inte göra något mer, bidraget löper på tillsvidare.

Tidplan för utbetalning av FNI-bidraget

Bidrag för förpackningsinsamlingen kommer från förpackningsproducenterna, men det är Tekniska Verken i Kiruna AB som betalar ut det till er fastighetsägare. Rutinen för detta är inte klar ännu. Troligen kommer utbetalning ske i slutet av 2024, för att på sikt ske kvartalsvis i efterskott.

FNI-bidraget kommer att betalas ut som ett tillgodo på en faktura från Tekniska Verken. Bidraget används som en betalning mot andra fakturor utställda av oss (till exempel renhållningsavgiften)

Ansökningsperioder 2024

Kvartal 2: Ansök senast 25 juni
Kvartal 3: 15 juli – 25 september
Kvartal 4: 15 oktober – 25 december

Senast uppdaterad •
FRÅGA OSS!