Företag och bostadsrättsföreningar

Hus

Vårt ansvar inom renhållning sträcker sig över många områden i hela vår stora kommun. Vi jobbar långsiktigt och hållbart och försöker ständigt utvecklas mot en ännu smartare och effektivare hantering av avfall. För ett attraktivt Kiruna, nu och i framtiden.

Vårt ansvar mot dig som verksamhetsutövare

15 kap. 3 § miljöbalken definierar kommunalt avfall som avfall från hushåll och sådant avfall från andra källor som till sin art och sammansättning liknar avfall från hushåll. Alltså är det vår skyldighet att samla in ert mat- och restavfall, som till exempel uppstår i fikarummet. Som praktisk konsekvens för detta krav kräver det att ni som verksamhetsutövare avropar lämpligt sophämtningsabonnemang med lämpligt hämtningsintervall och storlek på behållare hos Tekniska Verken.

Ditt ansvar som verksamhetsutövare för övrigt avfall

Utöver avfall som infaller under kommunalt ansvar så finns ett antal andra typer av avfall som ska sorteras ut och behandlas separat. Avfall som förpackningar, grovavfall, el-avfall, farligt avfall är några av de olika avfallstyperna. Glöm inte att ha era dokument korrekt ifyllda vid avlämning vid dom avfallstyper som kräver det.

Bygg avfallsutrymme

Ska du bygga ett nytt avfallsutrymme eller bygga om ditt befintliga? Branschorganisationen Avfall Sverige har tagit fram en handbok för dimensionering och utformning av avfallsutrymmen. Vi rekommenderar att ni tar hjälp av dessa guider och beräkningsmodeller. De finns att ladda ned under relaterade dokument nedan.

Ni är välkomna att kontakta vår renhållningsingenjör för konsultation. Hör gärna av er i ett så tidigt skede av byggprocessen som möjligt.

Avfallshantering i Nya Kiruna centrum

Kiruna kommun och Tekniska Verken har tillsammans tagit fram en vägledning för hur avfallshantering i Nya Kiruna centrum ska gå till. Syftet är att förbättra lösningarna för avfallshanteringen och att möjliggöra en situationsanpassad, rationell och gestaltningsmässigt skonsammare hantering i den nya stadskärnan.

Under relaterade dokument kan du ladda ned vägledning för avfallshantering.

Ladda ned informationsmaterial

För att på ett så enkelt sätt som möjligt hjälpa alla att sortera rätt har vi tagit fram några affischer som går bra att ladda ner och skriva ut. De kan exempelvis delas ut till hyresgäster eller monteras upp i soprum för att underlätta sortering.

Affischerna finns att ladda ned under relaterade dokument nedan.

Senast uppdaterad •
FRÅGA OSS!