Företag och bostadsrättsföreningar

Hus

Vårt ansvar inom renhållning sträcker sig över många områden i hela vår stora kommun. Vi jobbar långsiktigt och hållbart och försöker ständigt utvecklas mot en ännu smartare och effektivare hantering av avfall. För ett attraktivt Kiruna, nu och i framtiden.

Ditt ansvar som företagare

Som företagare eller verksamhetsutövare har du ett ansvar för att din avfallshantering följer gällande lagar och regler. Hushållsavfall faller in under det kommunala insamlingsansvaret och hanteras av oss. Du kan däremot själv välja vem som ska transportera och behandla ditt övriga avfall, under förutsättning att de har gällande tillstånd för sin verksamhet.

Avfall

Allt avfall som uppkommer måste sorteras i olika fraktioner. Farligt avfall och elektronik måste alltid sorteras ut och behandlas separat. Som ett komplement till tömning av hushållsavfall kan verksamheter och företag beställa flera olika kärl för att sortera sitt avfall och därmed påverka att det återvinns.

Certifierade

Vi har alla tillstånd som krävs för att hantera de transporter som ni beställer, exempelvis certifierat miljöledningssystem enligt standard ISO 14001:2004. Vi transporterar ert avfall säkert och garanterar att avfallet energiåtervinns på bästa sätt. Miljöriktigt och smart, långsiktigt och hållbart. Det är en garanti som även du kan ge dina kunder.

Vi tar gärna emot och hanterar ditt avfall.

Bygg avfallsutrymme

Ska du bygga ett nytt avfallsutrymme eller bygga om ditt befintliga? Branschorganisationen Avfall Sverige har tagit fram en handbok för dimensionering och utformning av avfallsutrymmen. Vi rekommenderar att ni tar hjälp av dessa guider och beräkningsmodeller. De finns att ladda ned under relaterade dokument nedan.

Ni är välkomna att kontakta vår renhållningsingenjör för konsultation. Hör gärna av er i ett så tidigt skede av byggprocessen som möjligt.

Avfallshantering i Nya Kiruna centrum

Kiruna kommun och Tekniska Verken har tillsammans tagit fram en vägledning för hur avfallshantering i Nya Kiruna centrum ska gå till. Syftet är att förbättra lösningarna för avfallshanteringen och att möjliggöra en situationsanpassad, rationell och gestaltningsmässigt skonsammare hantering i den nya stadskärnan.

Under relaterade dokument kan du ladda ned vägledning för avfallshantering.

Ladda ned informationsmaterial

För att på ett så enkelt sätt som möjligt hjälpa alla att sortera rätt har vi tagit fram några affischer som går bra att ladda ner och skriva ut. De kan exempelvis delas ut till hyresgäster eller monteras upp i soprum för att underlätta sortering.

Affischerna finns att ladda ned under relaterade dokument nedan.

Senast uppdaterad •
FRÅGA OSS!