Avfallsanläggning och ÅVC

Återvinningscentral

Allt avfall som lämnas in på Kiruna avfallsanläggning tas om hand på ett miljöriktigt sätt, långsiktigt och hållbart för framtidens Kiruna.

Kiruna Avfallsanläggning

Det brännbara avfallet som lämnas in krossas för att sedan transporteras till värmeverket för förbränning. Material som kan återvinnas transporteras till anläggningar för bearbetning, restavfallet som inte kan brännas eller återvinnas kallas deponirest.

Företag, föreningar och verksamheter betalar för besök på återvinningscentralen. Vid ditt besök tar du kontakt med personal på sorteringsrampen för att registrera ditt besök.

Klippkort

Det går även att köpa ett klippkort som är giltigt för tio besök på sorteringsrampen. Vid besöket visas då klippkortet upp för personalen.

Farligt avfall får ej lämnas på återvinningscentralen och ingår inte i klippkortet.

Har du ett fordon som väger mer än 3,5 ton ska du väga in ditt avfall på Kiruna Avfallsanläggning. Vid ditt besök kontaktar du då personal vid vågen. Invägning och betalning sker efter olika avfallsslag.

Öppettider för företag på Kiruna Avfallsanläggning

Nedan hittar du öppettider för vår avfallsanläggning och återvinningscentral. Öppettiderna kan ändras vid storhelger och röda dagar.

Kiruna avfallsanläggning (Kiruna ÅVC):

  • Måndag – torsdag kl 07.00-15.45 (lunchstängt kl. 11.00-11.45)
  • Fredag kl 07.00-15.30 (lunchstängt kl. 11.00-11.45)

OBS! Öppettiderna för Kiruna avfallsanläggning gäller reception och invägning av fordon. Öppettider för sorteringsrampen på ÅVC finns här.

Vittangi ÅVC

  • 1 oktober till 30 april
    Onsdagar jämna veckor kl. 14.00-19.00
  • 1 maj till 30 september
    Onsdagar varje vecka kl. 12.00-19.00

Farligt avfall till Miljöavdelningen

Allt farligt avfall (med undantag för vitvaror, elektronik, ljuskällor och småbatterier som kan lämnas på Kiruna ÅVC efter uppvisat avlämnarintyg) ska lämnas till Miljöavdelningen på värmeverkets område. Miljöavdelningen tar emot samt hämtar farligt avfall från företag. Farligt avfall får inte lämnas på Kiruna avfallsanläggning eller på övriga återvinningscentraler i Kiruna kommun.

Allt avfall som uppkommer ska sorteras i olika fraktioner. Farligt avfall och elektronik måste alltid sorteras ut och ska behandlas separat.

Vilka krav vi ställer på avfall som levereras till Kiruna avfallsanläggning och vad som får ingå i de olika avfallsfraktionerna brännbart, metall, deponi, asbest och blandat avfall, kan du läsa om i vår sorteringsguide för företag.

Öppettider Miljöavdelningen

  • Torsdagar kl. 7-11 och 12-14
Senast uppdaterad •