Fritidsverksamheten flyttar till Kiruna kommun

Från och med den 1 maj 2021 samlas fritidsfrågorna hos kommunledningsförvaltningen på Kiruna kommun.

Fritidsverksamheten flyttar till Kiruna kommun

Från och med den 1 maj 2021 samlas fritidsfrågorna hos kommunledningsförvaltningen på Kiruna kommun.

Avfallsanläggning och ÅVC

Återvinningscentral

Allt avfall som lämnas in på Kiruna avfallsanläggning tas om hand på ett miljöriktigt sätt, långsiktigt och hållbart för framtidens Kiruna.

Kiruna Avfallsanläggning

Det brännbara avfallet som lämnas in krossas för att sedan transporteras till värmeverket för förbränning. Material som kan återvinnas transporteras till anläggningar för bearbetning, restavfallet som inte kan brännas eller återvinnas kallas deponirest.

Företag, föreningar och verksamheter betalar för besök på återvinningscentralen. Vid ditt besök tar du kontakt med personal på sorteringsrampen för att registrera ditt besök.

Klippkort

Det går även att köpa ett klippkort som är giltigt för tio besök på sorteringsrampen. Vid besöket visas då klippkortet upp för personalen.

Farligt avfall får ej lämnas på återvinningscentralen och ingår inte i klippkortet.

Har du ett fordon som väger mer än 3,5 ton ska du väga in ditt avfall på Kiruna Avfallsanläggning. Vid ditt besök kontaktar du då personal vid vågen. Invägning och betalning sker efter olika avfallsslag.

Öppettider för företag på Kiruna Avfallsanläggning

Nedan hittar du öppettider för vår avfallsanläggning och återvinningscentral. Öppettiderna kan ändras vid storhelger och röda dagar.

Kiruna avfallsanläggning (Kiruna ÅVC):

  • Måndag – torsdag kl 07.00-15.45
  • Fredag kl 07.00-15.00

Vittangi ÅVC

  • 1 oktober till 30 april
    Onsdagar jämna veckor kl. 14.00-19.00
  • 1 maj till 30 september
    Onsdagar varje vecka kl. 12.00-19.00

Farligt avfall till Miljöavdelningen

Allt farligt avfall ska lämnas till Miljöavdelningen på värmeverkets område. Miljöavdelningen tar emot samt hämtar farligt avfall från företag. Farligt avfall får inte lämnas på Kiruna avfallsanläggning eller på övriga återvinningscentraler i Kiruna kommun.

Allt avfall som uppkommer ska sorteras i olika fraktioner. Farligt avfall och elektronik måste alltid sorteras ut och ska behandlas separat.

Vilka krav vi ställer på avfall som levereras till Kiruna avfallsanläggning och vad som får ingå i de olika avfallsfraktionerna brännbart, metall, deponi, asbest och blandat avfall, kan du läsa om i vår sorteringsguide för företag.

Öppettider Miljöavdelningen

  • Torsdagar kl. 7-11 och 12-14

9 april, Skärtorsdag

Kl. 07.00-12.00

10 april, Långfredag

Stängt

13 april, Annandag påsk

Stängt

30 april, Valborgsmässoafton

Kl. 07.00-12.00

1 maj

Stängt

20 maj, dag före Kristi himmelfärds dag

Kl 07.00-12.00

21 maj, Kristihimmelsfärds dag

Stängt

22 maj, Dag efter Kristihimmelsfärds dag

Stängt

5 juni

Kl. 07.00-12.00

19 juni, Midsommarafton

Stängt

30 oktober, dag före Alla helgons dag

Kl. 07.00-12.00

24 december, Julafton

Stängt

25 december, Juldagen

Stängt

31 december, Nyårsafton

Stängt

1 januari 2021, Nyårsdagen

Stängt

5 januari 2021, Trettondagsafton

Kl. 07.00-12.00

6 januari 2021, Trettondagen

Stängt

Extra öppettider

Söndag 31 maj kl. 09.00-15.00

Söndag 4 oktober kl. 09.00-15.00

Senast uppdaterad •