Nya regler kring rapportering

Dekaler med farligt avfall

Företag och verksamheter ska från 1 november 2020 rapportera sitt farliga avfall till Naturvårdsverket.

Rapporteringskrav farligt avfall från och med 1 november 2020.

Visste du att det från 1 november 2020 gäller nya regler för rapportering av farligt avfall?
Alla verksamheter där det uppstår farligt avfall har en anteckningsskyldighet över uppkommen farligt avfall i verksamheten. Från och med 1 november 2020 ska även dessa anteckningar rapporteras in digitalt till Naturvårdsverket.

Se film som berättar om förändringarna: Rapportera farligt avfall på knappt tre minuterlänk till annan webbplats

Hur vet jag om min verksamhet är antecknings- och rapporteringsskyldig?
Din verksamhet är med största sannolikhet anteckningsskyldig eftersom de flesta verksamheter producerar någon form av farligt avfall. Det kan exempelvis handla om uttjänta batterier, burkar med färgrester eller förbrukade lysrör.

Om din verksamhet är anteckningsskyldig måste du rapportera in dessa uppgifter till Naturvårdsverkets digitala avfallsregisterlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vilka uppgifter ska antecknas och rapporteras int?
En anteckning ska innehålla de uppgifter som anges i 6 kap 1-5 §§ Avfallsförordningen (2020:614), samt i Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2020:5). Vilka uppgifter du ska ange beror till stor del på vilken roll du har i avfallskedjan.

Exempelvis ska en avfallsproducents anteckning innehålla följande uppgifter per avfallstyp:

  1. Var avfallet producerats
  2. Datum för borttransport
  3. Transportsätt
  4. Vem som ska transportera bort avfallet
  5. Avfallets vikt i kilogram
  6. Mottagare och den plats där avfallet ska hanteras på annat sätt än att genom mottagaren transporterar eller lastar om det.

Du kan hitta mer information om antecknings- och rapporteringsskyldigheten på Naturvårdsverkets hemsida via dessa länkar:

Samlat informationsmateriallänk till annan webbplats

Alla vägledningarlänk till annan webbplats

Frågor och svar om nya avfallsregistret för farligt avfalllänk till annan webbplats

Avfallsregister – ingång till e-tjänsternalänk till annan webbplats

Vad behöver jag tänka på innan jag lämnar avfall till Tekniska Verkens miljöenhet?
För att vi ska kunna ta emot ert farliga avfall måste transportdokumenten vara rätt ifyllda och kompletta. Ni ansvarar själva för att föra anteckningar om ert farliga avfall, vilket ska göras innan borttransport.

Dessa anteckningar ska dessutom sparas i minst tre år. Ni ansvarar även själva för att rapportera in dessa uppgifter till Naturvårdsverket.

Senast uppdaterad •