Regler kring rapportering

Bild

Företag och verksamheter ska från 1 november 2020 rapportera sitt farliga avfall till Naturvårdsverket.

Företag har krav att rapportera hantering och uppkomst av farligt avfall i verksamheten.

Alla verksamheter där det uppstår farligt avfall har en anteckningsskyldighet över uppkommet farligt avfall i verksamheten. Från och med 1 november 2020 ska även dessa anteckningar rapporteras in digitalt till Naturvårdsverket.

Från och med 1 januari 2022 införs en skärpning av kraven då den som är för sen med sin rapportering till avfallsregistret riskerar att få betala en miljösanktionsavgift om 5000 kronor. Rapporteringen ska vara gjord senast två dagar efter att anteckningen ska vara gjord.

Hur vet jag om min verksamhet är antecknings- och rapporteringsskyldig?
Din verksamhet är med största sannolikhet anteckningsskyldig eftersom de flesta verksamheter producerar någon form av farligt avfall. Det kan exempelvis handla om uttjänta batterier, burkar med färgrester eller förbrukade lysrör.

Om din verksamhet är anteckningsskyldig måste du rapportera in dessa uppgifter till Naturvårdsverkets digitala avfallsregister Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Vilka uppgifter ska antecknas och rapporteras in?
En anteckning ska innehålla de uppgifter som anges i 6 kap 1-5 §§ Avfallsförordningen (2020:614), samt i Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2020:5). Vilka uppgifter du ska ange beror till stor del på vilken roll du har i avfallskedjan.

Exempelvis ska en avfallsproducents anteckning innehålla följande uppgifter per avfallstyp:

  1. Var avfallet producerats
  2. Datum för borttransport
  3. Transportsätt
  4. Vem som ska transportera bort avfallet
  5. Avfallets vikt i kilogram
  6. Mottagare och den plats där avfallet ska hanteras på annat sätt än att genom mottagaren transporterar eller lastar om det.

Du kan hitta mer information om antecknings- och rapporteringsskyldigheten på Naturvårdsverkets webbplats.

Vad behöver jag tänka på innan jag lämnar avfall till Tekniska Verkens miljöenhet?
För att vi ska kunna ta emot ert farliga avfall måste transportdokumenten vara rätt ifyllda och kompletta. Ni ansvarar själva för att föra anteckningar om ert farliga avfall, vilket ska göras innan borttransport.

Dessa anteckningar ska dessutom sparas i minst tre år. Ni ansvarar även själva för att rapportera in dessa uppgifter till Naturvårdsverket.

Vad behöver jag tänka på innan jag lämnar elektronik eller ljuskällor på Kiruna ÅVC som företagare?
Rapporteringskravet gäller även för el-avfall. För att du som företag ska få lämna el-avfall på Kiruna ÅVC behöver du kunna uppvisa ett avlämnarintyg (digitalt via mobiltelefon eller utskrivet). Ett avlämnarintyg får man genom att fylla i ett formulär på El-Kretsens hemsida. De uppgifter som ska fyllas i är detsamma som krävs för en avfallsproducentanteckning enligt 6 kap. 1 § i Avfallsförordningen (2020:614). Du hittar formuläret genom denna länk: www.el-kretsen.se/avlamnarintyg Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kom ihåg att du för varje avfallsslag behöver ett separat avlämnarintyg. Ska du lämna både batterier och ljuskällor behöver du upprätta två avlämnarintyg. Avlämnarintyget ersätter inte er rapporteringsskyldighet till Naturvårdsverket. Ni måste även göra en separat rapportering till Naturvårdsverket, som beskrivs ovan.

Från och med 1 september 2021 kommer personal på Kiruna ÅVC avvisa företag som inte kan uppvisa ett giltligt avlämnarintyg vid avlämnning av el-avfall. Det är bara på Kiruna ÅVC som företag får avlämna el-avfall.


Senast uppdaterad •
FRÅGA OSS!