Felanmäl återvinningsstationer

Från och med 1 januari har Tekniska Verken tagit över driften och felanmälningar för kommunens återvinningsstationer. Behöver stationen städas eller tömmas kan du göra en felanmälan via www.sopor.nu

Felanmäl återvinningsstationer

Från och med 1 januari har Tekniska Verken tagit över driften och felanmälningar för kommunens återvinningsstationer. Behöver stationen städas eller tömmas kan du göra en felanmälan via www.sopor.nu

Regler kring rapportering

Bild

Företag och verksamheter ska från 1 november 2020 rapportera sitt farliga avfall till Naturvårdsverket.

Företag har krav att rapportera hantering och uppkomst av farligt avfall i verksamheten.

Alla verksamheter där det uppstår farligt avfall har en anteckningsskyldighet över uppkommet farligt avfall i verksamheten. Från och med 1 november 2020 ska även dessa anteckningar rapporteras in digitalt till Naturvårdsverket.

Från och med 1 januari 2022 införs en skärpning av kraven då den som är för sen med sin rapportering till avfallsregistret riskerar att få betala en miljösanktionsavgift om 5000 kronor. Rapporteringen ska vara gjord senast två dagar efter att anteckningen ska vara gjord.


Information från Naturvårdsverket

Din verksamhet är med största sannolikhet anteckningsskyldig eftersom de flesta verksamheter producerar någon form av farligt avfall. Det kan exempelvis handla om uttjänta batterier, burkar med färgrester eller förbrukade lysrör.

Om din verksamhet är anteckningsskyldig måste du rapportera in dessa uppgifter till Naturvårdsverkets digitala avfallsregister Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

En anteckning ska innehålla de uppgifter som anges i 6 kap 1-5 §§ Avfallsförordningen (2020:614), samt i Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2020:5). Vilka uppgifter du ska ange beror till stor del på vilken roll du har i avfallskedjan.

Exempelvis ska en avfallsproducents anteckning innehålla följande uppgifter per avfallstyp:

  1. Var avfallet producerats
  2. Datum för borttransport
  3. Transportsätt
  4. Vem som ska transportera bort avfallet
  5. Avfallets vikt i kilogram
  6. Mottagare och den plats där avfallet ska hanteras på annat sätt än att genom mottagaren transporterar eller lastar om det.

För att vi ska kunna ta emot ert farliga avfall måste transportdokumenten vara rätt ifyllda och kompletta. Ni ansvarar själva för att föra anteckningar om ert farliga avfall, vilket ska göras innan borttransport.

Dessa anteckningar ska dessutom sparas i minst tre år. Ni ansvarar även själva för att rapportera in dessa uppgifter till Naturvårdsverket.

Rapporteringskravet gäller även för el-avfall. För att du som företag ska få lämna el-avfall på Kiruna ÅVC behöver du kunna uppvisa ett avlämnarintyg (digitalt via mobiltelefon eller utskrivet). Ett avlämnarintyg får man genom att fylla i ett formulär på El-Kretsens hemsida. De uppgifter som ska fyllas i är detsamma som krävs för en avfallsproducentanteckning enligt 6 kap. 1 § i Avfallsförordningen (2020:614).

Kom ihåg att du för varje avfallsslag behöver ett separat avlämnarintyg. Ska du lämna både batterier och ljuskällor behöver du upprätta två avlämnarintyg. Avlämnarintyget ersätter inte er rapporteringsskyldighet till Naturvårdsverket. Ni måste även göra en separat rapportering till Naturvårdsverket, som beskrivs ovan.

Från och med 1 september 2021 kommer personal på Kiruna ÅVC avvisa företag som inte kan uppvisa ett giltligt avlämnarintyg vid avlämnning av el-avfall. Det är bara på Kiruna ÅVC som företag får avlämna el-avfall.

Du hittar formuläret via denna länk: el-kretsen.se/avlamnarintyg Länk till annan webbplats.


Senast uppdaterad •
FRÅGA OSS!